Using Folktales - Kỹ Thuật Kể Chuyện (MS-378)

Using Folktales - Kỹ Thuật Kể Chuyện (MS-378)

Using Folktales - Kỹ Thuật Kể Chuyện (MS-378)

Tác giả: Eric K. Taylor
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Cambridge University Press
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2000
Coppy right

Part 1. Theoretical background

1. What makes folktales so good for language teaching?

2. Some tips for the classroom

3. Folktales in the multilevel classroom

Part 2. The activities

4. Focus on listening

5. Focus on speakihg

6. Interactive information gaps

7. Focus on reading

8. Focus on writing

9. Folktales and language games

10. Folktales and drama

11. Building awareness of text structure

12. Developing analytical skills