157 HIỆN TƯỢNG BÍ ẨN TRÊN THẾ GIỚI

157 hiện tượng bí ẩn trên thế giới

157 HIỆN TƯỢNG BÍ ẨN TRÊN THẾ GIỚI

Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản THANH NIÊN
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2007
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN

Lời giới thiệu
Bí mật về thần chú và phép phù thủy
Bùa chú của ấu vương Ai cập
Bị bùa chú của kẻ tử tội
Bị bùa chú vì ăn nhầm thánh vật
Sau khi bùa chú được giải thì sống trở lại
Vén màn che của phép thuật phù thủy\
Vụ án phù thủy ở Anh quốc
Những tuyên đoán bí ẩn
Khả năng kì lạ ở con người
Người phụ nữ phát ra điện
Nước sôi lửa bỏng cũng chẳng sao
Lời cảm ơn