157 HIỆN TƯỢNG BÍ ẨN TRÊN THẾ GIỚI

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Lời giới thiệu
Bí mật về thần chú và phép phù thủy
Bùa chú của ấu vương Ai cập
Bị bùa chú của kẻ tử tội
Bị bùa chú vì ăn nhầm thánh vật
Sau khi bùa chú được giải thì sống trở lại
Vén màn che của phép thuật phù thủy\
Vụ án phù thủy ở Anh quốc
Những tuyên đoán bí ẩn
Khả năng kì lạ ở con người
Người phụ nữ phát ra điện
Nước sôi lửa bỏng cũng chẳng sao
Lời cảm ơn

Chia sẻ bài này qua: