Câu chuyện phía sau Giấy

Ảnh bìa sách
Ảnh bìa: Câu chuyện phía sau Giấy
Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2013
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

            - Làm thế nào bột gỗ biến thành giấy?

            - Thủy ấn là gì?

            - Bạn có thể tiết kiệm giấy bằng cách nào?

            Để tìm kiếm câu trả lời thú vị cho những câu hỏi trên và biết thêm những điều thú vị khác, bạn hãy đón xem quyển sách Câu chuyện phía sau Giấy trong bộ sách Câu chuyện phía sau.

Chia sẻ bài này qua: