CẦU PHÚC TRÁNH HỌA

Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2003
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

CẦU PHÚC TRÁNH HỌA
NGHỆ THUẬT SỐNG VÀ TRÍ TUỆ SINH TỐN 
Tác giả: Trịnh Tiểu Giang 
Người dịch: Nguyễn Hữu Trí 
NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC
2003 
MỤC LỤC 
Thay lời tựa
Chương 1: Nhân gian chi phúc
Chương 2: Tai họa của thế gian
Chương 3: Phúc họa dựa vào nhau mà tồn tại - "Họa phúc tương ỷ"
Chương 4: Cách tránh họa
Chương 5: Phương pháp cầu phúc
Chương 6: Sự cảm thụ hạnh phúc
Chương 7; Tịnh quan họa phúc (lặng lẽ nhìn cái tai họa và hạnh phúc)
Chương 8_Phần A: Nghệ thuật đuổi trừ gian tà - Tình trạng chung văn hóa trừ tà Trung Hoa
Chương 8_Phần B: Nghệ thuật dự đoán họa phúc
Chương 8_Phần C: Nghệ thuật sống chí thỏa tình nồng
Chương 8_Phần D: Nghệ thuật vỗ yên tâm lý đau khổ
Chương 8_Phần E: Nghệ thuật vượt qua tử vong
Lời cảm ơn

Chia sẻ bài này qua: