Giải Pháp Cho Đổi Mới Và Sáng Tạo

Ảnh bìa: Giải Pháp Cho Đổi Mới Và Sáng Tạo

Giải Pháp Cho Đổi Mới Và Sáng Tạo

Tác giả: Michael E. Raynor
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2018
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

            1 Nhu cầu tăng trưởng

            2 Làm thế nào để đánh bại các đối thủ mạnh nhất?

            3 Khách hàng sẽ muốn mua sản phẩm nào?

            4 Khách hàng tốt nhất cho sản phẩm của chúng ta là ai?

            5 Xác định đúng quy mô doanh nghiệp

            6 Làm thế nào để thoát khỏi quy luật hàng hóa phổ biến

            7 Tổ chức của bạn có khả năng tăng trưởng phá vỡ hay không?

            8 Quản lý quy trình phát triển chiến lược

            9 Đồng tiền tốt và xấu

            10 Vai trò của nhà điều hành cấp cao trong việc lãnh đạo quá trình tăng trưởng mới

            Lời kết chuyển giao trách nhiệm