Giải Pháp Cho Đổi Mới Và Sáng Tạo

Ảnh bìa sách
Ảnh bìa: Giải Pháp Cho Đổi Mới Và Sáng Tạo
Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
0
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

            1 Nhu cầu tăng trưởng

            2 Làm thế nào để đánh bại các đối thủ mạnh nhất?

            3 Khách hàng sẽ muốn mua sản phẩm nào?

            4 Khách hàng tốt nhất cho sản phẩm của chúng ta là ai?

            5 Xác định đúng quy mô doanh nghiệp

            6 Làm thế nào để thoát khỏi quy luật hàng hóa phổ biến

            7 Tổ chức của bạn có khả năng tăng trưởng phá vỡ hay không?

            8 Quản lý quy trình phát triển chiến lược

            9 Đồng tiền tốt và xấu

            10 Vai trò của nhà điều hành cấp cao trong việc lãnh đạo quá trình tăng trưởng mới

            Lời kết chuyển giao trách nhiệm

Chia sẻ bài này qua: