Thế giới phẳng

Ảnh bìa: Thế giới phẳng

Thế giới phẳng

Tác giả: Thomas L. Friedman
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2005
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

            - Thế Giới Là Phẳng, Chương 1           

            - Thế Giới Là Phẳng, Chương 2           

            - Thế Giới Là Phẳng, Chương 3           

            - Thế Giới Là Phẳng, Chương 4           

            - Thế Giới Là Phẳng, Chương 5           

            - Thế Giới Là Phẳng, Chương 6           

            - Thế Giới Là Phẳng, Chương 7           

            - Thế Giới Là Phẳng, Chương 8           

            - Thế Giới Là Phẳng, Chương 9           

            - Thế Giới Là Phẳng, Chương 10           

            - Thế Giới Là Phẳng, Chương 11           

            - Thế Giới Là Phẳng, Chương 12           

            - Thế Giới Là Phẳng, Chương 13 (chương kết)