MỸ HỌC ĐẠI CƯƠNG

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1994
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách
MỸ HỌC ĐẠI CƯƠNG
CHƯƠNG 1. MỸ HỌC LÀ GÌ?
I. NHỮNG NỀN MÓNG ĐẦU TIÊN
II. MỸ HỌC - KHOA HỌC VỀ CÁI ĐẸP HAY TRIẾT HỌC VỀ NGHỆ THUẬT?
III. ĐI TỚI XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG CỦA MỸ HỌC
CHƯƠNG 2. Ý THỨC THẨM MĨ
I. BẢN CHẤT CỦA Ý THỨC THẨM MỸ
II. CẢM XÚC THẨM MỸ
III. THỊ HIẾU THẨM MỸ
IV. LÝ TƯỞNG THẨM MỸ
CHƯƠNG 3. CÁC PHẠM TRÙ THẨM MỸ
I. CÁI ĐẸP
II. CÁI CAO CẢ, CÁI BI, CÁI HÀI.
CHƯƠNG 4. NGHỆ THUẬT NHƯ MỘT LĨNH VỰC THẨM MỸ
I. NGHỆ THUẬT – ĐỈNH CAO CỦA QUAN HỆ THẨM MỸ CỦA CON NGƯỜI VỚI THẾ GIỚI
II. TÍNH CHẤT CỦA CÁI ĐẸP TRONG NGHỆ THUẬT
III. NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA CÁI ĐẸP TRONG TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT
IV. PHÂN BIỆT HAI KHÁI NIỆM: CÁI ĐẸP VÀ NGHỆ THUẬT
CHƯƠNG 5. CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT
I. NGHỆ THUẬT VÀ BẢNG PHÂN LOẠI NGHỆ THUẬT
II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT
CHƯƠNG 6. VẤN ĐỀ GIÁO DỤC THẨM MỸ
I. MỤC TIÊU CỦA GIÁO DỤC THẨM MỸ
II. GIÁO DỤC THỊ HIẾU THẨM MỸ - MỤC TIÊU TRỰC TIẾP VÀ NĂNG ĐỘNG NHẤT
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chia sẻ bài này qua: