Việt Nam - Kho tàng dã sử

Ảnh bìa: Việt Nam - Kho tàng dã sử

Việt Nam - Kho tàng dã sử

Tác giả: Vũ Ngọc Khánh
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản VĂN HỌC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2004
Coppy right Nhà xuất bản Văn Học

Cuốn sách này gồm những nội dung chính:
Phần 1: Các nhân vật và sự kiện qua nhiều thế kỷ
Phần 2: Dã sử qua các địa danh
Phần 3: Dã sử xung quanh một vài cuộc khởi nghĩa
Phần 4: Dã sử về những người thuộc dân tộc thiểu số
Phần 5: Một số thần tích.