BÀI TẬP VẬT LÍ 10

BÀI TẬP VẬT LÍ 10

BÀI TẬP VẬT LÍ 10

Chủ đề: Vật lý
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2014
Coppy right NXBGD Viêt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo

BÀI TẬP VẬT LÍ 10

CHƯƠNG I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM - VẬT LÍ 10

 • Bài 1. Chuyển động cơ - Vật lí 10
 • Bài 2. Chuyển động thẳng đều
 • Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều
 • Bài 4. Sự rơi tự do
 • Bài 5. Chuyển động tròn đều
 • Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
 • Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
 • Bài 8. Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 - Vật lí 10
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Vật lí 10

CHƯƠNG II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

 • Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực - Điều kiện cân bằng của chất điểm
 • Bài 10. Ba định luật Niutơn
 • Bài 11. Lực hấp dẫn - Định luật vạn vật hấp dẫn
 • Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo - Định luật Húc
 • Bài 13. Lực ma sát
 • Bài 14. Lực hướng tâm
 • Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang
 • Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Vật lí 10
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Vật lí 10

CHƯƠNG III. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN

 • Bài 17. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
 • Bài 18. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực
 • Bài 19. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
 • Bài 20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế
 • Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
 • Bài 22. Ngẫu lực
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Vật lí 10
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Vật lí 10
  • CHƯƠNG IV. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

  •  
  • Bài 23. Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng
  • Bài 24. Công và công suất
  • Bài 25. Động năng
  • Bài 26. Thế năng
  • Bài 27. Cơ năng
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Vật lí 10
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Vật lí 10

  CHƯƠNG V. CHẤT KHÍ

  • Bài 28. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí
  • Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt
  • Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác - Lơ
  • Bài 31. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 5 - Vật lí 10
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 5 - Vật lí 10

  CHƯƠNG VI. CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

  • Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng
  • Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Vật lí 10
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Vật lí 10

  CHƯƠNG VII. CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

  • Bài 34. Chất rắn kết kinh. Chất rắn vô định hình
  • Bài 35. Biến dạng cơ của vật rắn
  • Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn
  • Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
  • Bài 38. Sự chuyển thể của các chất
  • Bài 39. Độ ẩm của không khí
  • Bài 40. Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 7 - Vật lí 10
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 7 - Vật lí 10