VẬT LÍ 10

VẬT LÍ 10

VẬT LÍ 10

Chủ đề: Vật lý
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Phần một: Cơ học
CHƯƠNG I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Bài 1. Chuyển động cơ
Bài 2. Chuyển động thẳng đều
Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 4. Sự rơi tự do
Bài 5. Chuyển động tròn đều
Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
Bài 8. Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do

CHƯƠNG II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực - Điều kiện cân bằng của chất điểm
Bài 10. Ba định luật Niutơn
Bài 11. Lực hấp dẫn - Định luật vạn vật hấp dẫn
Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo - Định luật Húc
Bài 13. Lực ma sát
Bài 14. Lực hướng tâm
Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang
Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát

CHƯƠNG III. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN
Bài 17. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
Bài 18. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực
Bài 19. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
Bài 20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế
Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
Bài 22. Ngẫu lực

CHƯƠNG IV. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
Bài 23. Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng
Bài 24. Công và công suất
Bài 25. Động năng
Bài 26. Thế năng
Bài 27. Cơ năng

Phần hai: Nhiệt học
CHƯƠNG V. CHẤT KHÍ
Bài 28. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí
Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt
Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác - Lơ
Bài 31. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

CHƯƠNG VI. CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng
Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học

CHƯƠNG VII. CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ
Bài 34. Chất rắn kết kinh. Chất rắn vô định hình
Bài 35. Biến dạng cơ của vật rắn
Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn
Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
Bài 38. Sự chuyển thể của các chất
Bài 39. Độ ẩm của không khí
Bài 40. Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng