GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tác giả: PGS. Lê Mậu Hãn
Chủ đề: Chính trị - Triết học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2008
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
LỜI NHÀ XUẤT BẢN
PHẦN THỨ NHẤT: ĐẢNG RA ĐỜI VÀ LÃNH ĐẠO GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 - 1945)
CHƯƠNG I: NGUYỄN ÁI QUỐC TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC, ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI (1911 - 1930)
CHƯƠNG II: LÃNH ĐẠO GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 - 1945)
PHẦN THỨ HAI: ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN VÀ XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ MỚI (1945 - 1975)
CHƯƠNG III: XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN (9 /1945 – 12/1946)
CHƯƠNG IV: KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (19/12/1946 – 20/7/1954)
CHƯƠNG V: MỞ ĐẦU SỰ NGHIỆP KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ VÀ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC (1954-1960)
CHƯƠNG VI: XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ MIỀN BẮC, ĐÁNH THẮNG BA CHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH CỦA ĐẾ QUỐC MỸ (1961 - 1972)
CHƯƠNG VII: TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM THỐNG NHẤT NƯỚC NHÀ (1973 - 1975)
PHẦN THỨ BA : ĐƯA CẢ NƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1975 - 2000)
CHƯƠNG VIII : TÌM TÒI CON ĐƯỜNG THÍCH HỢP ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1975 - 1986)
CHƯƠNG IX: THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI, ĐƯA ĐẤT NƯỚC RA KHỎI KHỦNG HOẢNG KINH TẾ XÃ HỘI, ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (1986 - 2000)
KẾT LUẬN