37 PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN GIÚP TRẺ CÓ LÒNG TỰ TIN

37 PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN GIÚP TRẺ CÓ LÒNG TỰ TIN

37 PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN GIÚP TRẺ CÓ LÒNG TỰ TIN

Tác giả: Hữu Khánh
Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Khác...
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2004
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

MỤC LỤC 
Lời mở đầu
Chương 1: Biết cách động viên và khen đứa trẻ
Chương 2: Không bao giờ mạt sát đứa trẻ
Chương 3: Khuyến khích con làm những việc vì người khác
Chương 4: Hãy để cho đứa trẻ có một ngày nghỉ và chơi thực sự
Chương 5: Chỉ cho con biết một số cách đề phòng bất trắc
Chương 6: Giáo dục trẻ về giới tính như thế nào?
Chương 7: Chỉ cho con biết cách ứng xử khi nó bị người khác đối xử tệ
Chương 8: Cho con hiểu gia tài lớn nhất bố mẹ để lại cho nó là gì?
Chương 9: Giúp con bạn trong quan hệ bạn bè
Chương 10: Dạy con biết cách tự vệ
Chương 11: Khuyến khích con nêu ra nhiều câu hỏi và biết cách trả lời khi con hỏi
Chương 12: Dạy con một số câu nói lễ phép có ý nghĩa mầu nhiệm
Chương 13: Dạy con biết cách sử dụng các đồ vật trong nhà
Chương 14: Hãy để đứa trẻ có quyền chọn lựa và tham gia giải quyết một số việc trong gia đình
Chương 15: Dạy cho con biết chịu trách nhiệm về hành động của mình
Chương 16: Làm cho đứa trẻ thấy mình được coi trọng
Chương 17: Chú ý nói cho con biết những điều gì nên làm, điều gì không nên làm
Chương 18: Chú ý tham khảo ý kiến của con
Chương 19: Khi đứa trẻ là "khách danh dự"
Chương 20: Thực hiện lời hứa đối với trẻ
Chương 21: Khuyến khích trẻ khen bạn của nó
Chương 22: Coi trọng những sáng tạo của trẻ
Chương 23: Dạy cho trẻ biết những cách sơ cứu và cấp cứu
Chương 24: Khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động có tính chất đồng đội
Chương 25: Chú ý tạo điều kiện cho trẻ có quan hệ thân thiết với những người mà nó kính mến
Chương 26: Chớ phê bình người khác trước mặt đứa trẻ
Chương 27: Chớ có những lời đe dọa không phải cách
Chương 28: Ôn tồn giải thích cho con hiểu vể những điều nó cần phải làm
Chương 29: Coi trọng việc liên hệ và phối hợp với nhà trường
Chương 30: Hãy biết lắng nghe và "học hỏi" ở trẻ em
Chương 31: Khi con còn bé
Chương 32: Lo lắng bảo vệ con nhưng để nó được tự lập
Chương 33: Khuyến khích trẻ có quan hệ thân thiết với người lớn trong gia đình
Chương 34: Khi trẻ gặp thất bại
Chương 35: Tâm sự với con
Chương 36: Khi cha mẹ cãi nhau
Chương 37: Khi cha mẹ chia tay nhau
Kết luận
Lời cảm ơn