CÔNG TÁC THAM VẤN- MS 748

 CÔNG TÁC THAM VẤN- MS 748

CÔNG TÁC THAM VẤN- MS 748

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2001
Coppy right Chưa rõ

MỞ ĐẦU
1. Khi nào bạn muốn đến gặp nhà tham vấn
2. Các loại tham vấn
3. Lịch sử của Tham vấn và tâm lý trị liệu:
Phần 1: KHÁI NIỆM THAM VẤN VÀ KỸ NĂNG SỐNG.
1. Tham vấn là gì?
2. Kỹ năng sống:
Phần 2: CÁC MỤC TIÊU CỦA THAM VẤN KỸ NĂNG SỐNG
1. Người có kỹ năng.
2. Kỹ năng quản lý vấn đề.
Phần 3: THAM VẤN VIÊN CŨNG LÀ CON NGƯỜI.
1. Mối tương tác giữa TVV và TC:
Phần 4: CÁC GIAI ĐOẠN THAM VẤN.
1. Giai đoạn 1: Phát triển mối quan hệ và làm sáng tỏ vấn đề.
2. Giai đoạn 2: Tìm hiểu và trình bày lại vấn đề.
3. Giai đoạn 3: Đề ra mục tiêu và lên kế hoạch can thiệp.
4. Giai đoạn 4: Can thiệp để phát triển kỹ năng sống.
Phần 5: CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÂN DUNG CỦA NGƯỜI THAM VẤN
Bài Tập 1: CÁC HÌNH THỨC LẮNG NGHE TRONG THAM VẤN
1. Hình thức đón nhận
2. Hình thức 2: hỗ tương và chia sẻ
3. Hình thức 3: cảm tình
4. Hình thức 4: đưa ý kiến, nhận định, chẩn đoán
5. Hình thức 5: phê phán giá trị hoặc đánh giá về mặt đạo đức.
6. Hình thức 6: khuyên, gợi ý.
7. Hình thức 7: hỗ trợ, an ủi.
8. Hình thức 8: khám phá hoặc làm sáng tỏ
9. Hình thức 9: thăm dò.
BÀI TẬP ỨNG DỤNG
Tình huống:
Phần 2: THAM VẤN NHÓM VÀ GIA ĐÌNH
Chương 1: THAM VẤN NHÓM
Chương 2: THAM VẤN GIA ĐÌNH
Phần 3: KỸ NĂNG THAM VẤN PHÒNG NGỪA HIV
1. Các nguyên tắc tổng quát trong tham vấn HIV/AIDS.
2. Tham vấn lấy thân chủ làm trọng tâm
3. Giảm sự tổn hại
4. Các tiêu chuẩn tham vấn phòng ngừa HIV
5. Các khái niệm chính trong tham vấn HIV
6. Các vấn đề quyền lực và kiểm soát trong tham vấn HIV
7. Các giai đoạn của thay đổi hành vi
8. Các kỹ thuật lắng nghe tích cực
9. Hướng dẫn dành cho nhà tham vấn: Tham vấn tìm hiểu nguy cơ
10. HIV và bệnh lây lan qua đường tình dục: 4 điều và 4 nguyên tắc
11. Mô hình AWARE: truyền thông xuyên văn hóa
12. Giúp thân chủ nói về người bạn
13. Hướng dẫn tham vấn thân chủ bị bạo lực
14. Mô hình trọng tâm (CORE) về thương lượng tình dục an toàn
15: Hướng dẫn cho nhà tham vấn buổi công khai kết quả xét nghiệm âm tính (phòng ngừa ban đầu)
16. Hướng dẫn nhà tham vấn: buổi công khai kết quả dương tính
17. Tóm lược tìm hiểu nhanh nguy cơ đối với các thân chủ không có nguỵ cơ và nguy cơ thấp
18. Hướng dẫn tham vấn cho các thân chủ không có nguy cơ - nguy cơ thấp
19. Các yếu tố của một buổi kết thúc tham vấn hiệu quả
20. Các nhà tham vấn cần lưu ý
SỨC KHỎE