Rèn nghị lục để lập thân.

Rèn nghị lục để lập thân.

Rèn nghị lục để lập thân.

Tác giả: NGUYỄN HIẾN LÊ
Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Khác...
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 1999
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN


Phần (I) Sự thành công và nghị lực
Chương 1 Muốn thành công không thể trong ở sự may rủi
Chương 2 mà phải có tư cách
Chương 3 Nghị lực là gì
Chương 4 Những bệnh nghị lực
Phần (II) Phương pháp rèn nghị lực
Chương 1 Ảnh hưởng của trí tuệ và tình cảm tới nghị lục
Chương 2 Suy nghĩ
Chương 3 Quyết định
Chương 4 Hành động
Chương 5 Tăng cường nghị lực