SỨC MẠNH CỦA SỰ KHÍCH LỆ

Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

 
Whale Done! Sức mạnh của sự khích lệ
Lời giới thiệu
Chương 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ
Chương 2: Sự thông thái từ người phụ nữ
Chương 3: Một cuộc trò chuyện thú vị
Chương 4: Áp dụng hiệu quả ở công ty
Chương 5: Ứng dụng tích cực trong gia đình
Chương 6: Bài học lớn lao từ một điều bình dị
Phần kết
Lời cảm ơn

Chia sẻ bài này qua: