TÂM LÝ HỌC CĂN BẢN

TÂM LÝ HỌC CĂN BẢN

TÂM LÝ HỌC CĂN BẢN

Tác giả: ROBERTS FELDMAN
Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2004
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN
TÂM LÝ HỌC CĂN BẢN
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. TÌM HIỂU TÂM LÍ HỌC
I. NGHIÊN CƯU HÀNH VI ỨNG XỬ VÀ CÁC TIẾN TRÌNH TÂM TRÍ
II. NGÀNH KHOA HỌC ĐANG TIẾN TRIỂN - TÂM LÝ HỌC TRONG QUÁ KHỨ VÀ TRONG TƯƠNG LAI
III. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TRONG LÃNH VỰC TÂM LÝ
IV. CÁC VẤN ĐỀ NẢY SINH TRONG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU
V. NHỮNG ĐIỂM CẦN GHI NHỚ
VI. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI ÔN TẬP
CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG SINH HỌC CỦA HÀNH VI
I. NƠRON: THÀNH TỐ CỦA HÀNH VI
II. NƠI NƠRON GẶP NƠRON: BẮC CẦU QUA KHOẢNG CÁCH
III. HỆ THẦN KINH
IV. NÃO BỘ
V. HỆ NỘI TIẾT: CÁC NỘI TIẾT TỐ VÀ CÁC TUYẾN NỘI TIẾT
VI. NHỮNG ĐIỂM CẦN GHI NHỚ
VII. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI ÔN TẬP
CHƯƠNG 3. CẢM GIÁC VÀ NHẬN THỨC
I. CẢM NHẬN THỂ GIỚI QUANH CHÚNG TA
II. NĂM GIÁC QUAN
III. TÌM HIỂU THẾ GIỚI CHUNG QUANH: TIẾN TRÌNH NHẬN THỨC
IV. SAI LẠC TRONG NHẬN THỰC
V. NHỮNG ĐIỂM CẦN GHI NHỚ
VI. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI
CHƯƠNG 4. CÁC TRẠNG THÁI Ý THỨC
I. TRẠNG THÁI NGỦ VÀ GIẤC MỘNG
II. THÔI MIÊN VÀ QUÁN TƯỞNG: CÁC DẠNG Ý THỨC BỊ BIẾN ĐỔI TRẠNG THÁI
III. SỬ DỤNG MA TUÝ: CÁC TRẠNG THÁI Ý THỨC SẢNG KHOÁI VÀ TRẦM CẢM
IV. NHỮNG ĐIỂM CẦN GHI NHỚ
V. PHỤ LỤC.
VI. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI ÔN TẬP
CHƯƠNG 5. TIẾN TRÌNH HỌC HỎI
I. TẠO ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ
II. TẠO ĐIỀU KIỆN TÁC ĐỘNG
III. NGHIÊN CƯU TIẾN TRÌNH HỌC HỎI THEO KHẢO HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRÍ TUỆ
IV. NHỮNG ĐIỂM CẦN GHI NHỚ
V. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI ÔN TẬP
CHƯƠNG 6. KÝ ỨC
I. LẬP MÃ, LƯU TRỮ, VÀ TRUY XUẤT KÝ ỨC
II. GỢI LẠI KÝ ỨC LÂU DÀI
III. HIỆN TƯỢNG QUÊN: KHI KÝ ỨC BỊ BÓ TAY
IV. NHỮNG ĐIỂM CẦN GHI NHỚ.
V. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI ÔN TẬP
CHƯƠNG 7. TƯ DUY VÀ NGÔN NGỮ
I. TƯ DUY VÀ LÝ LUẬN
II. GIẢI BÀI TOÁN
III. NGÔN NGỮ
IV. NHỮNG ĐIỂM CẦN GHI NHỚ
V. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI ÔN TẬP
CHƯƠNG 8. TRÍ THÔNG MINH
I. ĐỊNH NGHĨA HÀNH VI THÔNG MINH
II. CÁC MỨC ĐỘ KHÁC BIỆT VỀ KHẢ NĂNG TRÍ TUỆ
III. DỊ BIỆT THÔNG MINH GIỮA CÁC CÁ NHÂN - DO DI TRUYỀN, DO HOÀN CẢNH - HOẶC DO CẢ HAI
IV. NHỮNG ĐIỂM CẦN GHI NHỚ
V. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI ÔN TẬP
CHƯƠNG 9. ĐỘNG LỰC VÀ XÚC CẢM
I. CÁC NỖ LỰC GIẢI THÍCH ĐỘNG LỰC
II. NHU CẦU VÀ ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CON NGƯỜI: ĂN, UỐNG, VÀ DÁM MẠO HIỂM
III. CÁC NHU CẦU VÀ ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CON NGƯỜI: TÌNH DỤC CÙNG CÁC NHU CẦU THÀNH ĐẠT, KẾT ĐOÀN VÀ QUYỀN LỰC
IV. TÌM HIỂU KINH NGHIỆM CẢM XÚC
V. NHỮNG ĐIỂM CẦN GHI NHỚ
VI. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI ÔN TẬP
CHƯƠNG 10. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CON NGƯỜI
I. BẨM SINH VÀ DƯỠNG DỤC - MỘT VẤN ĐỀ CĂN BẢN CỦA NGÀNH TÂM LÝ PHÁT TRIỂN
II. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT VÀ XÃ HỘI TÍNH CỦA CON NGƯỜI
III. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ
IV. TUỔI VỊ THÀNH NIÊN: ĐỂ THÀNH NGƯỜI LỚN
V. TUỔI TRÁNG NIÊN VÀ TRUNG NIÊN: ĐOẠN GIỮA CUỘC ĐỜI
VI. NHỮNG NĂM CUỐI ĐỜI NGƯỜI: LÃO SUY
VII. NHỮNG ĐIỂM CẦN GHI NHỚ
VIII. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI ÔN TẬP
CHƯƠNG 11. CÁ TÍNH VÀ NHÂH CÁCH
I. CÁC LÝ THUYẾT PHÂN TÂM VỀ NHÂN CÁCH HAY CÁ TÍNH
II. CÁC KHẢO HƯỚNG NÉT NHÂN CÁCH, TIẾN TRÌNH HỌC TẬP VÀ NHÂN BẢN - THĂM DÒ NHÂN CÁCH HAY CÁ TÍNH
III. ĐÁNH GIÁ NHÂN CÁCH - XÁC ĐỊNH ĐIỀU GÌ KHIẾN CHÚNG TA THÀNH ĐẶC THÙ
IV. NHỮNG ĐIỂM CẦN GHI NHỚ
V. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI ÔN TẬP
CHƯƠNG 12. HÀNH VI ỨNG XỬ BẤT THƯỜNG
I. BÌNH THƯỜNG NGƯỢC LẠI BẤT BÌNH THƯỜNG: CÁCH PHÂN BIỆT
II. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ TRẠNG THÁI BẤT BÌNH THƯỜNG: TỪ MÊ TÍN ĐẾN KHOA HỌC
III. PHÂN LOẠI HÀNH VI ỨNG XỬ BẤT BÌNH THƯỜNG - CÁC ĐIỂM CĂN BẢN VỀ TÀI LIỆU DSM-IV
IV. CÁC DẠNG RỐI LOẠN CHỦ YẾU
V. NHỮNG ĐIỂM CẦN GHI NHỚ
VI. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI ÔN TẬP
CHƯƠNG 13. CHỮA TRỊ HÀNH VI ỨNG XỬ BẤT BÌNH THƯỜNG
I. LIỆU PHÁP TÂM LÝ: CÁC PHƯƠNG PHÁP TÂM LÝ TRỊ LIỆU
II. CÁC LIỆU PHÁP SINH HỌC: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM Y HỌC
III. NHỮNG ĐIỂM CẦN GHI NHỚ
IV. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI ÔN TẬP
CHƯƠNG 14. TÂM LÝ XÃ HỘI
I. THÁI ĐỘ, CÁCH CƯ XỬ VÀ SỰ THUYẾT PHỤC
II. NHẬN ĐỊNH VỀ XÃ HỘI: TÌM HIỂU NGƯỜI KHÁC
III. ẢNH HƯỞNG CỦA XÃ HỘI
IV. MẾN THÍCH VÀ YÊU THƯƠNG – SỰ LÔI CUỐN GIỮA CON NGƯỜI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CÁC MỐI QUAN HỆ
V. LỐI CƯ XỬ GÂY HẤN VÀ PHỤNG SỰ XÃ HỘI, GÂY TỔN THƯƠNG VÀ GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC
VI. NHỮNG ĐIỂM CẦN GHI NHỚ.
VII. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI ÔN TẬP
CHƯƠNG 15. SỐNG VỚI THA NHÂN TRONG MỘT THẾ GIỚI MUÔN MÀU
I. STRESS VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
II. THÀNH KIẾN VÀ KỲ THỊ
III. TÂM LÝ HỌC TRONG VIỄN TƯỢNG TOÀN CẦU
IV. NHỮNG ĐIỂM CẦN GHI NHỚ
V. GIẢI ĐÁP CÂU HỎI ÔN TẬP