Tự Do Hóa Thương Mại Quốc Tế (MS-198)

Tự Do Hóa Thương Mại Quốc Tế (MS-198)

Tự Do Hóa Thương Mại Quốc Tế (MS-198)

Chủ đề: Quan hệ quốc tế
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản KHOA HỌC XÃ HỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1993
Coppy right

Phần I. Thương mại và các chính sách thương mại của các nước công nghiệp.

Phần II. Tự do hóa thương mại của các nước Đông Âu.

Phần III. Chính sách thương mại của các nước đang phát triển.

Sách cùng chủ đề