Tự Do Hóa Thương Mại Quốc Tế (MS-198)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1993
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần I. Thương mại và các chính sách thương mại của các nước công nghiệp.

Phần II. Tự do hóa thương mại của các nước Đông Âu.

Phần III. Chính sách thương mại của các nước đang phát triển.

Chia sẻ bài này qua: