Quản Trị Nhân Sự

Quản Trị Nhân Sự

Quản Trị Nhân Sự

Chủ đề: Quản lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản THỐNG KÊ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 0
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ

Lời mở đầu.

Ngay từ khi con người bắt đầu hình thành các nhóm để thực hiện các mục tiêu mà họ không thể đạt được với tư cách cá nhân riêng lẻ, thì cách quản trị đã là một yếu tố cần thiết để bảo đảm phối hợp những nỗ lực cá nhân. Vì quản trị ngày càng dựa vào nỗ lực chung và vì nhiều nhóm có tổ chức trở nên rộng lớn hơn, cho nên nhiệm vụ của các nhà quản trị ngày càng quan trọng. Tuy nhiên, có lẽ không có lĩnh vực hoạt động nào trong công việc quản trị lại quan trong hơn hoạt động của con người, bởi vì mọi nhà quản trị ở mọi cấp độ và trong mọi cơ sở đều có nhiệm vụ cơ bản là thiết kế và duy trì một môi trường mà trong đó các cá nhân làm việc với nhau trong các nhóm, có thể hoàn thành được các nhiệm vụ và mục tiêu đã định.

Bất cứ một xí nghiệp hay một tổ chức nào, dù chúng có tầm vóc lớn đến đâu, hoạt động trong lĩnh vực nào, tầm quan trọng của yếu tố con người là một thực tế hiển nhiên không ai phủ nhận đựợc: Vì thế, vấn đề quản trị nhân sự ngày càng được các nhà quản trị quan tâm nghiên cứu và phân tích, xem đây là mặt trong những chức năng quàn trị cốt lõi và quan trọng nhất của tiến trình quản trị.

Theo một cách riêng biệt, cuốn sách của chúng tôi nhằm đáp ứng yêu cầu của các sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh thuộc các Trường Đại học và Cao Đẳng. Chúng tôi biên soạn trên cơ sở chọn lọc những lý luận và thực tiễn quản trị nhân sự của các tác giả trong và ngoài nước (đã được ghi nhận thông qua phần tài liệu tham khảo trong sách này), cộng với kinh nghiệm giảng dạy để biên soạn guốn sách này.

Khi triển khai những lần xuất bản trước dây của cuốn sách này và chuẩn bị cho lần xuất bản lần này chủng tôi đã cố gắng đáp ứng những luồn hưởng chính: một là sự trợ giúp tiếp xúc qua việc xem xét toàn diện của các giáo sư và học giả, đồng nghiệp và của sinh viên, vả mặt khác  là khối lượng ngày càng nhiều các kiến thức, các ý tưởng và kỷ luật mới trong quản trị nhân sự.

Lần này cuốn sách chúng tôi có kèm theo một số bài tập để sinh viên tiện tham khảo và đặc biết cuốn sách cũng đã có một phần sửa lại trong tái bản này để hiện đại hóa cuốn sách và hoàn thiện nó như là một tài liệu học tập. Một vài chương đã được viết mở rộng hơn và làm rõ hơn phạm vị hoạch định tài nguyên nhân sự.

Cuối cùng, chúng tôi ghi nhận sự đánh giá sâu sắc đối với bậc đàn anh đi tước khuyến khích động viên, chúng tôi cũng biết ơn các bạn bè đồng nghiệp về sự giúp đỡ của họ tạo khả năng cho cuốn sách ra đời.

Trong quá trình biên soạn, xuốn sách này hẳn không tránh khỏi thiếu sót, tuy nhiên như lời của Philip Kotler, người viết giáo trình có uy tín thuộc Đại học Nothwestern:” Tập sách này được dành cho các sinh viên của tôi, chính họ là những người đã dạy cho tôi bao điều kinh nghiệm”. Trong ý tưởng đó, rất mong bạn đọc sự lượng thứ.