Quản Trị Quan Hệ Công Chúng (MS 515)

Quản Trị Quan Hệ Công Chúng (MS 515)

Quản Trị Quan Hệ Công Chúng (MS 515)

Chủ đề: Quản lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right

LỜI BẠCH

Chương 1. Bản chất của quan hệ công chúng

Chương 2. Cơ sở lý thuyết về quan hệ công chúng

Chương 3. Nghiên cứu quan hệ công chúng

Chương 4. Công chúng và công luận

Chương 5. Quan hệ công chúng và pháp luật

Chương 6. Quảng cáo - thông báo & xuất bản trong thực hiện mục tiêu QHCC

Chương 7. Tổ chức sự kiện & công nghệ trong thực hiện mục tiêu QHCC

Chương 8. Kênh truyền thông và các phương tiện thông tin đại chúng

Chương 9. Khủng hoảng và sự tín nhiệm

Chương 10. Chiến dịch quan hệ công chúng

Chương 11. Đạo đức và trách nhiệm quan hệ công chúng

Chương 12. Các trào lưu quan hệ công chúng