Quản Trị Quan Hệ Công Chúng (MS 515)

Chủ đề
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

LỜI BẠCH

Chương 1. Bản chất của quan hệ công chúng

Chương 2. Cơ sở lý thuyết về quan hệ công chúng

Chương 3. Nghiên cứu quan hệ công chúng

Chương 4. Công chúng và công luận

Chương 5. Quan hệ công chúng và pháp luật

Chương 6. Quảng cáo - thông báo & xuất bản trong thực hiện mục tiêu QHCC

Chương 7. Tổ chức sự kiện & công nghệ trong thực hiện mục tiêu QHCC

Chương 8. Kênh truyền thông và các phương tiện thông tin đại chúng

Chương 9. Khủng hoảng và sự tín nhiệm

Chương 10. Chiến dịch quan hệ công chúng

Chương 11. Đạo đức và trách nhiệm quan hệ công chúng

Chương 12. Các trào lưu quan hệ công chúng

Chia sẻ bài này qua: