Thương Hiệu Quản Lý Và Phát Triển (MS 512)

Thương Hiệu Quản Lý Và Phát Triển (MS 512)

Thương Hiệu Quản Lý Và Phát Triển (MS 512)

Tác giả: NGUYỄN MINH TRÍ
Chủ đề: Quản lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2008
Coppy right

Phần 1. CÁC YẾU TỐ CẦN THIẾT CỦA THƯƠNG HIỆU

Chương 1. Khái niệm cơ bản về thương hiệu

Chương 2. Các loại thương hiệu

Chương 3. Thành lập, đăng ký và bảo vệ một thương hiệu

Chương 4. Xử lý những tranh chấp thương hiệu

Phần 2. QUẢN LÝ TÊN HIỆU TIÊN TIẾN

Chương 5. Sự thay đổi các vai trò quản lý tên hiệu

Chương 6. Tầm nhìn thương hiệu, chiến lược và sự sáng suốt của người tiêu dùng. Quản lý tên hiệu bắt đầu từ chiến lược tên hiệu

Chương 7. Định vị và quản lý tên hiệu định vị ra sao cho hợp với việc quản lý tên hiệu

Chương 8. Kiến trúc tên hiệu

Chương 9. Ba tình trạng khó xử: kéo dài tên hiệu, tái sinh tên hiệu và xóa bỏ tên hiệu