Thương Hiệu Quản Lý Và Phát Triển (MS 512)

Tác giả
Chủ đề
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần 1. CÁC YẾU TỐ CẦN THIẾT CỦA THƯƠNG HIỆU

Chương 1. Khái niệm cơ bản về thương hiệu

Chương 2. Các loại thương hiệu

Chương 3. Thành lập, đăng ký và bảo vệ một thương hiệu

Chương 4. Xử lý những tranh chấp thương hiệu

Phần 2. QUẢN LÝ TÊN HIỆU TIÊN TIẾN

Chương 5. Sự thay đổi các vai trò quản lý tên hiệu

Chương 6. Tầm nhìn thương hiệu, chiến lược và sự sáng suốt của người tiêu dùng. Quản lý tên hiệu bắt đầu từ chiến lược tên hiệu

Chương 7. Định vị và quản lý tên hiệu định vị ra sao cho hợp với việc quản lý tên hiệu

Chương 8. Kiến trúc tên hiệu

Chương 9. Ba tình trạng khó xử: kéo dài tên hiệu, tái sinh tên hiệu và xóa bỏ tên hiệu

Chia sẻ bài này qua: