35 Bước Chọn Nghề Như Ý (MS-126)

35 Bước Chọn Nghề Như Ý (MS-126)

35 Bước Chọn Nghề Như Ý (MS-126)

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2001
Coppy right

GIAI ĐOẠN 1. TÔI LÀ AI?

Bước TH1. Tự giới thiệu

Bước TH2. Lòng tự trọng, căng thẳng, và kiếm việc làm

Bước TH3. Tài chính của tôi

Bước TH4. Đánh giá nhu cầu và ước muốn trong đời

Bước TH5. Kỹ năng và kiến thức của tôi

Bước TH6. Cá tính của tôi

Bước TH7. Tôi muốn gì nơi nghề nghiệp?

Bước TH8. Giao diện cuộc đời và nghề nghiệp

Bước TH9. Giá trị của tôi

Bước TH10. Thành đạt trong đời

Bước TH11. Tìm kiếm phản hồi nơi người khác

Bước TH12. Chọn người khôn ngoan

GIAI ĐOẠN 2. TÔI ĐI ĐÂU?

Bước TH13. Hướng đi mới

Bước TH14. Phát triển liên lạc – mạng làm việc

Bước TH15. Thiết lập mục tiêu

Bước TH16. Điều khiển kế hoạch tìm việc

Bước TH17. Làm ăn cá thể

GIAI ĐOẠN 3. LÀM SAO TỚI ĐÍCH?

Bước TH18. Dùng điện thoại hiệu quả

Bước TH19. Viết thư

Bước TH20. Viết lí lịch

Bước TH21. Đơn xin việc

Bước TH22. Tự rao bán

Bước TH23. Sự quyết đoán và kỹ năng giao tiếp

Bước TH24. Lắng nghe tích cực

Bước TH25. Ấn tượng ban đầu còn kéo dài

Bước TH26. Lối vào – tìm chỗ làm trống

Bước TH27. Hiểu biết tiêu chuẩn lựa chọn

Bước TH28. Chọn phỏng vấn

Bước TH29. Trung tâm giới thiệu việc làm

Bước TH30. Trình bày

Bước TH31. Kiểm tra và đánh giá

Bước TH32. Nếu tôi không được việc làm như ý thì sao?

GIAI ĐOẠN 4. TÔI LÀM GÌ KHI ĐẾN ĐÍCH

Bước TH33. Tạm biệt công ty cũ

Bước TH34. Chấp nhận công việc mới

Bước TH35. Bắt đầu công việc mới