Chọn Nghề Trắc Nghiệm Tâm Lý (MS-299)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. Tự trắc nghiệm mình qua tính cách

Chương 2. Tự trắc nghiệm bản thân qua khí chất

Chương 3. Tự trắc nghiệm bản thân qua hứng thú

Chương 4. Tự trắc nghiệm bản thân qua năng lực

Chương 5. Tự trắc nghiệm bản thân qua tố chất tổng hợp nghề nghiệp

Chia sẻ bài này qua: