Chọn Nghề Trắc Nghiệm Tâm Lý (MS-299)

Chọn Nghề Trắc Nghiệm Tâm Lý (MS-299)

Chọn Nghề Trắc Nghiệm Tâm Lý (MS-299)

Tác giả: QUÝ LONG
Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐỒNG NAI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2009
Coppy right Nhà xuất bản Đồng Nai

Chương 1. Tự trắc nghiệm mình qua tính cách

Chương 2. Tự trắc nghiệm bản thân qua khí chất

Chương 3. Tự trắc nghiệm bản thân qua hứng thú

Chương 4. Tự trắc nghiệm bản thân qua năng lực

Chương 5. Tự trắc nghiệm bản thân qua tố chất tổng hợp nghề nghiệp