Dám Mơ Ước Để Trưởng Thành (MS 823)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
0
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

25 CÂU CHUYỆN ĐỜI PHI THƯỜNG

lời nhắn nhủ

dành cho người lớn

lời nhắn nhủ

dành cho các độc giả trẻ

ABRAHAM LINCOLN

THOMAS ALVA EDISON

NELLIE BLY

ALBERT EINSTEIN

HELEN KELLER

ELEANOR ROOSEVELT

GEORGIA O’KEEFFE

JIM THORPE

NORMAN VINCENT PEALE

NGÔ KIỆN HÙNG

JACKIE ROBINSON

MAYA ANGELOU

MARTIN LUTHER KING JR

SANDRA DAY O’CONNOR

TONI MORRISON

BILL COSBY

MARIAN WRIGHT EDELMAN

WILMA RUDOLPH

ARTHUR ASHE

BEN CARSON

GLORIA ESTEFAN

ELLEN OCHOA

MICHAEL JORDAN

SAMMY SOSA

HEATHER WHITESTONE

Lời kết 

Chia sẻ bài này qua: