GIÁO DỤC THAI NHI DƯỚI GÓC NHÌN TÂM LÍ HỌC (MS 799)

GIÁO DỤC THAI NHI DƯỚI GÓC NHÌN TÂM LÍ HỌC (MS 799)

GIÁO DỤC THAI NHI DƯỚI GÓC NHÌN TÂM LÍ HỌC (MS 799)

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2012
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

LỜI GIỚI THIỆU. 1

LỜI MỞ ĐẦU. 3

Chương 1: 5

GIÁO DỤC THAI NHI - GIÁO DỤC ĐẦU ĐỜI 5

1.1. Giáo dục thai nhi là gì?. 5

1.1.1. Khái niệm về giáo dục. 5

1.1.2. Khái niệm giáo dục thai nhi 29

1.1.3. Mối quan hệ giữa giáo dục thai nhi và giáo dục sớm.. 31

1.2. Giáo dục thai nhi là một khoa học. 33

1.2.1 Cơ sỏ lí luận của thai giáo. 33

1.2.2 Nguyên tắc giáo dục thai nhi 36

1.3. Vì sao phải giáo dục thai nhi?. 43

1.3.1. Giáo dục thai thi mang tính chất khoa học - thai nhi có khả năng thụ giáo  43

1.3.2. Giáo dục thai nhi nhằm phát triển nhân cách cho trẻ trong giai đoạn thai nhi 49

1.3.3. Giáo dục thai nhi nhằm phát triển tốt nhất tiềm năng của cá. 50

nhân. 50

GIÁO DỤC THAI NHI THEO DÒNG LỊCH SỬ. 53

2.1. Giáo dục thai nhi ở các nước trên thế giới 53

2.1.1. Ở Trung Quốc. 53

2.1.2. Ở Hoa Kì 55

2.1.3. Ở Nhật Bản. 57

2.1.4. Ở Anh. 58

2.1.5. Ở Pháp. 59

2.2. Giáo dục thai nhi ở Việt Nam.. 60

Chương 3. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THAI NHI 67

3.1. Sự thụ thai và quá trình phát triển của thai nhi 67

3.1.1. Thụ thai 67

3.1.2. Quá trình phát triển của thai nhi 68

3.2. Nhận diện các “khả năng’’ của thai nhi 77

3.2.1. Xúc giác của thai nhi 77

3.2.2. Vị giác và khứu giác của thai nhi 80

3.2.3. Thị giác của thai nhi 80

3.2.4. Thính giác của thai nhi 81

3.3. Nhu cầu quan hệ mẹ - con: yêu thương và tôn trọng. 88

Chương 4. GIÁO DỤC THAI NHI TRONG THAI KÌ 96

4.1. Tác động đến thai nhi bằng sự sờ chạm - vuốt ve. 97

4.1.1.      Mục đích ý nghĩa. 97

4.1.2.      Tiến hành. 97

4.2. Tác động đến thai nhi bằng âm nhạc. 100

4.2.1. Mục đích. 100

4.2.2. Tiến hành. 100

4.3. Tác động đến thai nhi bằng ngôn ngữ. 105

4.3.1. Mục đích - Ý nghĩa. 105

4.3.2. Tiến hành. 106

4.4. Tác động đến thai nhi bằng việc trò chuyện - đối thoại với thai nhi 108

4.4.1. Mục đích - ý nghĩa. 108

4.4.2. Tiến hành. 109

4.5. Tác động đến thai nhi bằng trò chơi vận động. 113

4.5.1. Mục đích, ý nghĩa. 113

4.5.2. Tiến hành. 114

4.6. Tác động đến thai nhi bằng các “hiệu ứng’’ khác. 116

4.6.1. Tác động, ảnh hưởng đến thai nhi bằng hiệu ứng tâm lí 117

4.6.2. Tác động đến thai nhi bằng liên tưởng. 119

4.6.3. Tác động đến thai nhi bằng cảm nhận cái đẹp. 121

Chương 5. GIA ĐÌNH VÀ VIỆC GIÁO DỤC THAI NHI 125

5.1. Vai trò của người mẹ và người cha trong việc giáo dục thai nhi 125

5.1.1. Tình yêu là cơ sở của giáo dục thai nhi 125

5.1.2. Chuẩn bị tâm lí của vợ chồng trước khi thụ thai 126

5.1.3. Vai trò của người mẹ trong giáo dục thai nhi 132

5.1.4. Vai trò của người cha trong việc giáo dục thai nhi 136

5.2. Văn hoá gia đình trong việc giáo dục thai nhi 144

5.2.1. Vai trò của gia đình trong sự hình thành và phát triển nhân cách của cá nhân  144

5.2.2. Văn hoá gia đình đối với việc giáo dục thai nhi 146

Tài Liệu Tham Khảo  164