Giáo Trình Chuyên Đề Giáo Dục Kỹ Năng Sống (MS-187)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần A. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KĨ NĂNG SỐNG VÀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG

Chương 1. Kĩ năng sống

Chương 2. Giáo dục kĩ năng sống và tiếp cận kĩ năng sống

Chương 3. Giáo dục kĩ năng sống ở một số nước trong khu vực.

Chương 4. Thực trạng giáo dục kĩ năng sống ở Việt Nam

Phần B. MỘT SỐ CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC NHỮNG KĨ NĂNG SỐNG CỐT LÕI

Chương 5. Cơ sở khoa học để thiết kế các chủ đề

Chương 6. Kĩ năng tự nhận thức

Chương 7. Kĩ năng xác định giá trị

Chương 8. Kĩ năng xác định mục tiêu

Chương 9. Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề

Chương 10. Kĩ năng giao tiếp

Chương 11. Kĩ năng kiên định

Chương 12. Kĩ năng ứng phó với căng thẳng

Chương 13. Giải quyết mâu thuẫn một cách tiêu cực

Chương 14. Kĩ năng lựa chọn nghề nghiệp

Chia sẻ bài này qua: