Giáo trình Tâm lý học quản lý (MS-37)

Giáo trình Tâm lý học quản lý (MS-37)

Giáo trình Tâm lý học quản lý (MS-37)

Tác giả: PGS.TS. VŨ DŨNG
Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2007
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý

Chương 2: Lịch sử phát triển của tâm lý học quản lý

Phần thứ hai: TÂM LÍ NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Chương 3: Khái niệm quản lý và lãnh đạo

Chương 4: Các học thuyết về sự lãnh đạo

Chương 5: Quyền lực trong lãnh đạo

Chương 6: Nhân cách người lãnh đạo

Chương 7: Ê kíp lãnh đạo

Chương 8: Một số trở ngại tâm lý đối với những người lãnh đạo là phụ nữ

Phần thứ ba: TÂM LÍ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC

Chương 9: Những đặc điểm tâm lý cơ bản của người lao động

Chương 10: Những đặc điểm tâm lý cơ bản của tổ chức

Chương 11: Giao tiếp trong tổ chức