SỐNG VÀ KHÁT VỌNG (MS 874)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2013
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Diễn Giả
TRẦN ĐĂNG KHOA
SỐNG VÀ KHÁT VỌNG
Cuộc đời có một bầu trời, còn ta có một đôi cánh.
Bản quyền © 2013 thuộc về Diễn giả Trần Đăng Khoa. TGM Books xuất bản. Tất cả quyền được bảo lưu.
Bất cứ sự sao chép nào không được sự đồng ý của Diễn giả Trần Đăng Khoa và TGM Books đều là bất hợp pháp và vi phạm Luật Xuất Bản Việt Nam, Luật Bản Quyền Quốc Tế và Công Ước Bảo Hộ Bản Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Berne.
MỤC LỤC
SỐNG VÀ KHÁT VỌNG
Lời tựa
CẢM NHẬN
Lời cảm ơn
Đôi lời chia sẻ
Giấy Báo tử
Thần đồng toán học
Vượt lên chính mình
Mơ ước
Tự lập
Đi tìm con đường của mình
Sống vì ước mơ của mình
Ra đi để trở về
Khát vọng tạo nên sự khác biệt
TGM - The Great Mind
Đời không như là mơ
Cho dù đời không như là mơ
Cánh đại bàng hồi sinh
Vượt trên cả thành công
Khép lại bằng những lời cảm ơn
Phụ lục
Thông tin thêm về tác giả

Chia sẻ bài này qua: