Tâm Lý Dị Thường Và Lâm Sàng (MS-466)

Tâm Lý Dị Thường Và Lâm Sàng (MS-466)

Tâm Lý Dị Thường Và Lâm Sàng (MS-466)

Tác giả: Paul Bennett
Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Open University Press Maidenhead – Philadelphia
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2003
Coppy right Open University Press Maidenhead

PHẦN I: CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP

Chương 1. Nhập môn

Chương 2. Các trường phái tâm lí học

Chương 3. Giải thích và trị liệu sinh học

Chương 4. Bên ngoài cá nhân

Chương 5. Tiến trình trị liệu

PHẦN II. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUYÊN BIỆT

Chương 6. Tâm thần phân liệt

Chương 7. Rối loạn lo âu

Chương 8. Rối loạn khí sắc

Chương 9. Các rối loạn liên quan đến sang chấn

Chương 10. Rối loạn tình dục

Chương 11. Rối loạn nhân cách

Chương 12. Rối loạn ăn

Chương 13. Rối loạn phát triển

Chương 14. Rối loạn thần kinh

Chương 15. Nghiện