Tâm Lý Gia Đình (MS-449)

Tâm Lý Gia Đình (MS-449)

Tâm Lý Gia Đình (MS-449)

Tác giả: BÙI KHẮC VIỆN
Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản THANH NIÊN
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1999
Coppy right

PHẦN A
NGHIÊN CƯU TÂM LÍ GIA ĐÌNH

Chương trình N-T

PHẦN B 
TRẺ EM VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG GIA ĐÌNH.

Phần 1. Tổ ấm gia đình - An toàn và đoàn kết

Chương I. Vai trò và cấu tạo gia đình

Chương II. Sự an toàn

Chương III. Sự đoàn kết

Chương IV. Những nguyên nhân của sự li tán gia đình

Chương V. Những dạng li tán gia đình

Phần 2. Người mé : tình yêu thương

Chương I. Vai trò người mẹ

Chương II. Những thiếu hụt tình cảm về phía người mẹ

Chương III. Những bà mẹ lạm dụng

Chương IV. Những căm ghét ở người mẹ

Phần 3. Người cha : Uy quyền

Chương I. Vai trò người cha

Chương II. Không nhận ra vai trò người cha

Chương III. Những thái quá về phía người cha

Chương IV. Những thiếu hụt uy quyền người tha

Chương V. Những trường hợp đặc biệt

Phần 4. Ông bà và cha mẹ vợ hay chồng

Chương I. Vai trò của ông bà

Chương II. Sự lệch lạc trong vai trò của ông bà

Phần 5. Anh chị em : Sự ganh đua

Chương I. Sự ganh đua giữa anh chị em

Chương II. Thứ tự trong gia đình

Chương III. Giới tính của trẻ em

Ch ương IV. Những trường hợp đặc biệt

Phần 6. Khảo sát những quan hệ gia đình

Chương I. Những kĩ thuật chung

Chương II. Những kĩ thuật phóng chiếu đặc thù cho trẻ em

PHẦN C
TRỊ LIỆU GIA ĐÌNH

1. Học thuyết hệ thống

2. Học thuyết giao tiếp

3. Những khái niệm liệu pháp chủ yếu

4. Các trường phái

5. Vận dụng liệu pháp gia đình

6. Một số biện pháp