Tâm Lý Học Giao Tiếp (MS-28)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2007
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài 1: Giao tiếp là gì? Phân loại giao tiếp

Bài 2: Quan hệ xã hội, môi trường xã hội và hoạt động tâm lý trong giao tiếp

Bài 3: Văn hóa giao tiếp của xã hội và sự giao tiếp có văn hóa của mỗi cá nhân

Bài 4: Phép lịch sự trong giao tiếp với từng loại người trong xã hội

Bài 5: Phép lịch sự trong giao tiếp ở nhà, ở cơ quan và ở nơi công cộng

Bài 6: Nhận thức và đánh giá con người qua giao tiếp

Bài 7: Chuẩn bị tâm lý, ngoại hình và khung cảnh trước khi giao tiếp

Bài 8: Khoảng cách và kiểu dáng đứng ngồi trong giao tiếp

Bài 9: Chào hỏi, xưng hô, tự giới thiệu và giới thiệu, xin lỗi và cảm ơn trong giao tiếp

Bài 10: Ngôn ngữ và lắng nghe, Điện thoại và viết thư

Bài 11: Bộ mặt, cử động, cử chỉ và hành động trong giao tiếp

Chia sẻ bài này qua: