Tâm Lý Học Giao Tiếp (MS-28)

Tâm Lý Học Giao Tiếp (MS-28)

Tâm Lý Học Giao Tiếp (MS-28)

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Public Domain
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2007
Coppy right Public Domain

Bài 1: Giao tiếp là gì? Phân loại giao tiếp

Bài 2: Quan hệ xã hội, môi trường xã hội và hoạt động tâm lý trong giao tiếp

Bài 3: Văn hóa giao tiếp của xã hội và sự giao tiếp có văn hóa của mỗi cá nhân

Bài 4: Phép lịch sự trong giao tiếp với từng loại người trong xã hội

Bài 5: Phép lịch sự trong giao tiếp ở nhà, ở cơ quan và ở nơi công cộng

Bài 6: Nhận thức và đánh giá con người qua giao tiếp

Bài 7: Chuẩn bị tâm lý, ngoại hình và khung cảnh trước khi giao tiếp

Bài 8: Khoảng cách và kiểu dáng đứng ngồi trong giao tiếp

Bài 9: Chào hỏi, xưng hô, tự giới thiệu và giới thiệu, xin lỗi và cảm ơn trong giao tiếp

Bài 10: Ngôn ngữ và lắng nghe, Điện thoại và viết thư

Bài 11: Bộ mặt, cử động, cử chỉ và hành động trong giao tiếp