Tiến Trình Thành Nhân (MS-438)

Tiến Trình Thành Nhân (MS-438)

Tiến Trình Thành Nhân (MS-438)

Tác giả: CARL ROGERS
Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1992
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chương 1: “TÔI LÀ AI?” Sự phát triển tư tưởng nghề nghiệp và triết lý cá nhân của tôi

Chương 2. Giả thuyết về các việc làm giúp cho con người trưởng thành

Chương 3. Những đặc tính của liên hệ trị liệu

Chương 4. Chúng ta biết gì về tâm trị liệu dưới khía cạnh khách quan và chủ quan

Chương 5. Vài chiều hướng rõ rệt trong trị liệu

Chương 6. Thành nhân có nghĩa là gì?

Chương 7. “Sống con người thật của mình”một quan điểm của nhà trị liệu về mục tiêu cá nhân

Chương 8. Quan điềm của một nhà trị liệu về đời sống đẹp: Con người sống tràn đầy

Chương 9. “Dạy và học” những suy tư riêng

Chương 10. Sự học hỏi thực sự trong trị liệu và trong giáo dục

Chương 11. Những liên quan của thân chủ trọng tâm trị liệu với đời sống gia đình

Chương 12. Đương đầu với những trục trặc trong truyền thông giữa người với người và nhóm với nhóm

Chương 13. Thử phát biểu một định luật khái quát về sự tương giao giữa người với người

Chương 14. Tiến tới một lý thuyết về sáng tạo