Tìm Hiểu Trẻ Em Qua Hình Vẽ (MS-636)

Tìm Hiểu Trẻ Em Qua Hình Vẽ (MS-636)

Tìm Hiểu Trẻ Em Qua Hình Vẽ (MS-636)

Tác giả: Roseline David
Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản KIM ĐỒNG
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1991
Coppy right

1. Tiến triển cách vẽ theo tuổi

2. Hình vẽ và nội tâm

3. Ngôn ngữ của màu sắc

4. Vẽ nhà

5. Hình vẽ cây

6. Vẽ thú vật

7. Mặt trời, mặt trăng – trời, đất

8. Tính ổn định, những điều bỏ quên

9. Vẽ hình người

10. Về nét vẽ

11. Hình vẽ và nhân cách

12. Hình vẽ và tính dục

13. Hình vẽ gia đình

14. Vẽ và định hướng trong không gian

15. Nghệ thuật vẽ