Trí Thông Minh Thực Dụng

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần 1. TRÍ TUỆ XÚC CẢM

Chương 1. EI là gì?

Chương 2. Mối liên hệ với lĩnh vực kinh doanh

Chương 3. Những công sở tràn đầy cảm hứng

Chương 4. Thành đạt suốt đời

Phần 2. THẾ GIỚI NỘI TÂM

Chương 5. Tự nhận thức xúc cảm

Chương 6. Sự quả quyết

Chương 7. Lòng tự trọng

Chương 8. Hiện thực hóa lý tưởng của bản thân

Chương 9. Độc lập

Phần 3. THẾ GIỚI BÊN NGOÀI

Chương 10. Khả năng thấu cảm

Chương 11. Các mối quan hệ lành mạnh

Chương 12. Trách nhiệm xã hội

Phần 4. KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG

Chương 13. Giải quyết vấn đề

Chương 14. Kiểm nghiệm thực tế

Chương 15. Sự linh hoạt

Phần 5. QUẢN LÝ STRESS

Chương 16. Chịu đựng stress

Chương 17. Kiểm soát sự tùy hứng

Phần 6. TÂM TRẠNG CHUNG

Chương 18. Hạnh phúc

Chương 19. Lạc quan

Phần 7. EI TRONG CUỘC SỐNG CỦA BẠN

Chương 20. Đánh giá EI của bạn

Chương 21. Tăng cường EI của bạn

Chia sẻ bài này qua: