Vấn Đề Nhân Cách Trong Tâm Lý Học Ngày Nay

Vấn Đề Nhân Cách Trong Tâm Lý Học Ngày Nay

Vấn Đề Nhân Cách Trong Tâm Lý Học Ngày Nay

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2007
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

Phần thứ nhất
NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ NHÂN CÁCH

Chương 1: SƠ LƯỢC LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU NHÂN CÁCH

1.1. Những quan niệm về nhân cách

1.2. Sự tìm kiếm một cách tiếp cận khoa học

1.3. Vấn đề nhân cách và nghiên cứu nhân cách ở Việt Nam hiện nay

Chương 2: LÍ LUẬN VỀ NHÂN CÁCH TRONG TÂM LÍ HỌC HIỆN NAY

2.1. Một số lí thuyết về nhân cách trong tâm lí hộc phương tây

2.2. Lí luận về nhân cách trong tâm lí học Xô Viết

2.3. Cách hiểu về nhân cách của một số nhà tâm lí học Việt Nam

Chương 3: LÍ LUẬN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH TRONG TÂM LÍ HỌC HIỆN NAY

3.1. Sự hình thành nhân cách

3.2. Sự phát triển nhân cách

3.3. Vấn đề xây dựng mô hình nhân cách con người Việt Nam

Chương 4: NHẬN XÉT CHUNG VỀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TÂM LÍ HỌC NHÂN CÁCH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

Phần thứ hai
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NHÂN CÁCH

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NHÂN CÁCH

1.1. LỊch sử phuơng pháp nghiên cứu nhân cách

1.2. Các mô hình nghiên cứu nhân cách

1.3. Các nguồn dữ liệu về nhân cách

1.4. Phân loại các phương pháp nghiên cứu nhân cách

Chương 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CỤ THỂ NGHIÊN CỨU NHÂN CÁCH

* Trắc nghiệm 16PF của R. B. Cattell

* Trắc nghiệm của R. Gille

* Phương pháp của Rosenzweig

* Trắc nghiệm xu hướng nhân cách

* Phương pháp nghiên cứu tự đánh giá

* Bảng hỏi EPI của Eysenck

* Phương pháp “Đánh giá xu hướng nhân cách của giáo viên”

* Trắc nghiệm “Nghiên cứu động cơ học tập của sinh viên”

* Phương pháp “Nghiên cứu sự thỏa mãn của giáo viên đối với nghề nghiệp và công việc”

* Trắc nghiệm “Nghiên cứu động cơ học tập ở đại học”

* Trắc nghiệm “Chuẩn đoán cấu trúc động cơ của nhân cách”