Toán 7 - Tập II

Toán 7 - Tập II

Toán 7 - Tập II

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Toán học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2005
Coppy right

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III. THỐNG KÊ

Bài 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số

Bài 2. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu

Bài 3. Biểu đồ

Bài 4. Số trung bình cộng

Ôn tập chương III

Chương IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài 1. Khái niệm về biểu thức đại số

Bài 2. Giá trị của một biểu thức đại số

Bài 3. Đơn thức

Bài 4. Đơn thức đồng dạng

Bài 5. Đa thức

Bài 6. Cộng, trừ đa thức

Bài 7. Đa thức một biến

Bài 8. Cộng, trừ đa thức một biến

Bài 9. Nghiệm của đa thức một biến

Ôn tập chương IV

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Bài 1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Bài 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

Bài 3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác

Bài 4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Bài 5. Tính chất tia phân giác của một góc

Bài 6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Bài 7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

Bài 8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Bài 9. Tính chất ba đường cao của tam giác

Ôn tập chương III

BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM