Bài Tập Ngữ Văn 12 - Tập 2 (MS-206)

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

- Vợ chồng A Phủ (trích)

- Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

- Nhân vật giao tiếp

- Vợ nhặt

- Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

- Rừng xà nu

- Những đứa con trong gia đình

- Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học (bài làm ở nhà)

- Chiếc thuyền ngoài xa

- Thực hành về hàm ý

- Thuốc

- Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận

- Số phận con người (trích)

- Ông già và biển cả (trích)

- Diễn đạt trong văn nghị luận

- Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích)

- Nhìn về vốn văn hoá dân tộc

- Phát biểu tự do

- Phong cách ngôn ngữ hành chính

- Văn bản tổng kết

- Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

- Ôn tập phần Làm văn

- Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

- Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

- Ôn tập phần Văn học

- Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Chia sẻ bài này qua: