Bài Tập Ngữ Văn 12 - Tập 2 (MS-206)

Bài Tập Ngữ Văn 12 - Tập 2 (MS-206)

Bài Tập Ngữ Văn 12 - Tập 2 (MS-206)

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2008
Coppy right

- Vợ chồng A Phủ (trích)

- Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

- Nhân vật giao tiếp

- Vợ nhặt

- Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

- Rừng xà nu

- Những đứa con trong gia đình

- Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học (bài làm ở nhà)

- Chiếc thuyền ngoài xa

- Thực hành về hàm ý

- Thuốc

- Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận

- Số phận con người (trích)

- Ông già và biển cả (trích)

- Diễn đạt trong văn nghị luận

- Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích)

- Nhìn về vốn văn hoá dân tộc

- Phát biểu tự do

- Phong cách ngôn ngữ hành chính

- Văn bản tổng kết

- Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

- Ôn tập phần Làm văn

- Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

- Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

- Ôn tập phần Văn học

- Kiểm tra tổng hợp cuối năm