Bình Thơ Từ 100 Bài Thơ Hay Thế Kỷ XX - Tập 2 (MS-245)

Bình Thơ Từ 100 Bài Thơ Hay Thế Kỷ XX - Tập 2 (MS-245)

Bình Thơ Từ 100 Bài Thơ Hay Thế Kỷ XX - Tập 2 (MS-245)

Chủ đề: Văn học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2008
Coppy right

Mục 1

Tì bà: Bích Khê

Gửi bác Trần Nhuận Minh: Trần Đăng Khoa

Thu điếu (Câu cá mùa thu): Nguyễn Khuyến

Bến Mi Lăng: Yến Lan

Ồng đồ: Vũ Đình Liên

Mục 2

Đèo cả: Hữu Loan

Viếng bạn: Hoàng Lộc

Tiếng thu: Lưu Trọng Lư

Nhớ rừng: Thế Lữ

Mục 3

Những mùa trăng mong chờ: Lê Thị Mây

Dặn con: Trần Nhuận Minh

Cuộc chia li màu đỏ: Nguyễn Mĩ

Thị Mầu: Anh Ngọc

Nhớ: Hồng Nguyên

Mục 4

Trời và đất: Phan Thị Thanh Nhàn

Người đàn bà ngồi đan: Ý Nhi

Nhớ máu: Trần Mai Ninh

Bông và mây: Ngô Văn Phú

Đợi: Vũ Quần Phương

Mục 5

Tên làng: Ý Phương

Lời mẹ dặn: Phùng Quán

Có khi nào: Bùi Minh Quốc

Tự hát: Xuân Quỳnh

Bài thơ của một người yêu nước mình: Trần Vàng Sao

Người đẹp: Lò Ngân Sủn

Mục 6

Đồng dao cho người lớn: Nguyễn Trọng Tạo

Tống biệt hành: Thâm Tâm

Đất nước: Nguyễn Đình Thi

Những người đàn bà gánh nước sông: Nguyễn Quang Thiều

Mục 7

Nghe tiếng cuốc kêu: Hữu Thỉnh

Bờ sông vẫn gió: Trúc Thông

Bến đò ngày mưa: Anh Thơ

Thăm lúa: Trần Hữu Thung

Mục 8

Nói sao cho vợi: Thu Trang

Mưa đêm lều vó: Trần Huyền Trân

Màu thời gian: Đoàn Phú Tứ

Đây thôn Vĩ Dạ: Hàn Mặc Tử

Em tắm: Bạc Văn Ùi

Mục 9

Một ngày ta ngoái lại: Đinh Thị Thu Vân

Bếp lửa: Bằng Việt

Vườn trong phố: Lưu Quang Vũ

Thương vợ: Trần Tế Xương