Bình Thơ Từ 100 Bài Thơ Hay Thế Kỷ XX - Tập 2 (MS-245)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Mục 1

Tì bà: Bích Khê

Gửi bác Trần Nhuận Minh: Trần Đăng Khoa

Thu điếu (Câu cá mùa thu): Nguyễn Khuyến

Bến Mi Lăng: Yến Lan

Ồng đồ: Vũ Đình Liên

Mục 2

Đèo cả: Hữu Loan

Viếng bạn: Hoàng Lộc

Tiếng thu: Lưu Trọng Lư

Nhớ rừng: Thế Lữ

Mục 3

Những mùa trăng mong chờ: Lê Thị Mây

Dặn con: Trần Nhuận Minh

Cuộc chia li màu đỏ: Nguyễn Mĩ

Thị Mầu: Anh Ngọc

Nhớ: Hồng Nguyên

Mục 4

Trời và đất: Phan Thị Thanh Nhàn

Người đàn bà ngồi đan: Ý Nhi

Nhớ máu: Trần Mai Ninh

Bông và mây: Ngô Văn Phú

Đợi: Vũ Quần Phương

Mục 5

Tên làng: Ý Phương

Lời mẹ dặn: Phùng Quán

Có khi nào: Bùi Minh Quốc

Tự hát: Xuân Quỳnh

Bài thơ của một người yêu nước mình: Trần Vàng Sao

Người đẹp: Lò Ngân Sủn

Mục 6

Đồng dao cho người lớn: Nguyễn Trọng Tạo

Tống biệt hành: Thâm Tâm

Đất nước: Nguyễn Đình Thi

Những người đàn bà gánh nước sông: Nguyễn Quang Thiều

Mục 7

Nghe tiếng cuốc kêu: Hữu Thỉnh

Bờ sông vẫn gió: Trúc Thông

Bến đò ngày mưa: Anh Thơ

Thăm lúa: Trần Hữu Thung

Mục 8

Nói sao cho vợi: Thu Trang

Mưa đêm lều vó: Trần Huyền Trân

Màu thời gian: Đoàn Phú Tứ

Đây thôn Vĩ Dạ: Hàn Mặc Tử

Em tắm: Bạc Văn Ùi

Mục 9

Một ngày ta ngoái lại: Đinh Thị Thu Vân

Bếp lửa: Bằng Việt

Vườn trong phố: Lưu Quang Vũ

Thương vợ: Trần Tế Xương

Chia sẻ bài này qua: