Nghiên Cứu So Sánh Tiễn Đăng Tân Thoại Và Truyền Kỳ Mạn Lục (MS-268)

Nghiên Cứu So Sánh Tiễn Đăng Tân Thoại Và Truyền Kỳ Mạn Lục (MS-268)

Nghiên Cứu So Sánh Tiễn Đăng Tân Thoại Và Truyền Kỳ Mạn Lục (MS-268)

Chủ đề: Văn học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản VĂN HỌC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2000
Coppy right

Chương I. DẪN LUẬN Tiết thứ nhất: Sự đón nhận Tiễn đăng tân thoại

Chương II. TÁC GIẢ

Chương III. SỰ RA ĐỜI VÀ LƯU TRUYỀN CỦA TÁC PHẨM

Chương IV: NỘI DUNG

Chương V. NGUỒN GỐC

Chương VI. KỸ XẢO, NỘI HÀM VÀ ẢNH HƯỞNG

Chương VII. KẾT LUẬN