Ngữ Văn 8 - Tập I

Ngữ Văn 8 - Tập I

Ngữ Văn 8 - Tập I

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right

Bài 1

- Tôi đi học 

- Cấp độ khái quát về chủ đề của văn bản

- Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Bài 2

- Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu)

- Trường từ vựng

- Bố cục văn bản

Bài 3

- Tức nước vỡ bờ (trích Tắt đèn)

- Xây dựng đoạn văn trong văn bản

- Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự (làm tại lớp)

Bài 4

- Lão Hạc

- Từ tượng hình, từ tượng thanh

- Liên kết các đoạn văn trong văn bản

Bài 5

- Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

- Tóm tắt văn bản tự sự

- Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

- Trả bài tập làm văn số 1

Bài 6

- Cô bé bán diêm (trích)

- Trợ từ, thán từ

- Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

Bài 7

- Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn Ki-hô-tê)

- Tình thái từ

- Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 8

- Chiếc lá cuối cùng (trích)

- Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

- Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 9

- Hai cây phong (trích Người thầy đầu tiên)

- Nói quá 101

- Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm (làm tại lớp)

Bài 10

- Ôn tập truyên kí Việt Nam

- Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

- Nói giảm nói tránh

- Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp miêu tả và biểu cảm

Bài 11

- Câu ghép

- Trả bài tập làm văn số 2

- Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Bài 12

- Ôn dịch, thuốc lá

- Câu ghép (tiếp theo)

- Phương pháp thuyết minh

Bài 13

- Bài toán dân số

- Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

- Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Bài 14

- Chương trình địa phương (phần Văn)

- Dấu ngoặc kép

- Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng

- Viết bài tập làm văn số 3 – Văn thuyết minh (làm tại lớp)

Bài 15

- Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

- Đập đá ở Côn Lôn

- Ôn luyện về dấu câu

- Thuyết minh về một thể loại văn học

Bài 16

- Muốn làm thằng Cuội

- Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt

- Trả bài tập làm văn số 3

Bài 17

- Hai chữ nước nhà (trích)

- Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ

- Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I