Nhà Văn Trong Nhà Trường - Kim Lân (MS-265)

Nhà Văn Trong Nhà Trường - Kim Lân (MS-265)

Nhà Văn Trong Nhà Trường - Kim Lân (MS-265)

Tác giả: HOÀI VIỆT
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1999
Coppy right

TIỂU SỬ

TUYỂN TÁC PHẨM

1. Vợ nhặt

+ Hoàn cảnh sáng tác

+ Phân tích

+ Những ý kiến đánh giá

2. Làng

+ Xuất xứ

+ Ý kiến đánh giá

3. Đôi chim thành

4. Đứa con người vợ lẽ

5. Ông Cản Ngũ

6. Chuyện ở xóm Duối (trích)

CÁC NHÀ VĂN NÓI VỀ KIM LÂN

KIM LÂN VÀ CÁC BẠN VĂN

NHỮNG MẨU CHUYỆN