Nhà Văn Trong Nhà Trường - Kim Lân (MS-265)

Tác giả
Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1999
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

TIỂU SỬ

TUYỂN TÁC PHẨM

1. Vợ nhặt

+ Hoàn cảnh sáng tác

+ Phân tích

+ Những ý kiến đánh giá

2. Làng

+ Xuất xứ

+ Ý kiến đánh giá

3. Đôi chim thành

4. Đứa con người vợ lẽ

5. Ông Cản Ngũ

6. Chuyện ở xóm Duối (trích)

CÁC NHÀ VĂN NÓI VỀ KIM LÂN

KIM LÂN VÀ CÁC BẠN VĂN

NHỮNG MẨU CHUYỆN

Chia sẻ bài này qua: