Phân Tích Tác Phẩm Nam Cao Trong Nhà Trường (MS-266)

Phân Tích Tác Phẩm Nam Cao Trong Nhà Trường (MS-266)

Phân Tích Tác Phẩm Nam Cao Trong Nhà Trường (MS-266)

Tác giả: NGUYỄN VĂN TÙNG
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2005
Coppy right

Phần một. 
NHỮNG CHỦ ĐỀ ÁM ẢNH 
TRONG TÁC PHẨM NAM CAO

I. Sự ám ảnh của cái chết (Trong các tác phẩm trước Cách mạng)

1. Cái chết - Nỗi ám ảnh bao trùm trong tác phẩm của Nam Cao

2. Nỗi ám ảnh về cái chết của người sống

3. "Sống tức là thay đổi” - Con đường chiến thắng cái chết

II. Sự ám ảnh của cái đói và chết đói (Trong các tác phẩm trước Cách mạng)

1. Cái đói và chết đói - Hiện tượng xuyên suốt nhiều tác phẩm

2. Cái đói - Vấn đề bao trùm

3. Tư tưởng "Chúng ta phải chống lại nạn đói

III. Sự ám ảnh của định kiến xã hội (Trong các tác phẩm trước Cách mạng)

1. Định kiến về nguồn gốc xuất thân, về quá khứ bất hảo

2. Định kiến về ngôi thứ trong làng xã

3. Định kiến về đạo đức, phẩm hạnh của người phụ nữ

IV. Vấn đề "Đôi mắt"

1. Cách nhìn của người nghệ sĩ với cuộc sống, với những người xung quanh

2. Cách nhìn của một con người trong quan hệ cộng đồng nói chung

Phần hai. 
TRUYỆN NGẮN NAM CAO 
VÀ VIỆC GIẢNG DẠY TRONG NHÀ TRƯỜNG

I. "Đời thừa" - Tác phẩm hội tụ nhiều đặc sắc của truyện ngắn Nam Cao

II. Bảy ngày cuối cùng trong cuộc đời của Chí Phèo

III. Cái độc đáo của lão Hạc trong thế giới nhân vật Nam Cao

IV. Nam Cao và truyện ngắn Đôi mắt