Tuyển Chọn Bộ Đề Ôn Luyện Khối C Văn – Sử – Địa (MS 533)

Tuyển Chọn Bộ Đề Ôn Luyện Khối C Văn – Sử – Địa (MS 533)

Tuyển Chọn Bộ Đề Ôn Luyện Khối C Văn – Sử – Địa (MS 533)

Chủ đề: Văn học Địa lý - Dầu khí Lịch sử
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

Lời nói đầu

Phần thứ nhất: Giới thiệu cấu trúc đề thi và bộ đề ôn luyện thi tốt THPT các môn khối C (Văn, Sử, Địa)

A. Bộ đề ôn luyện thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn

B. Bộ đề ôn luyện thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử

C. Bộ đề ôn luyện thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí

Phần thứ hai: Giới thiệu cấu trúc đề thi và bộ đề ôn luyện thi Đại học - Cao đẳng các môn khối C (Văn, Sử, Địa)

A. Bộ đề ôn luyện thi Đại học - Cao đẳng môn Ngữ văn

B. Bộ đề ôn luyện thi Đại học - Cao đẳng môn Lịch sử

C. Bộ đề ôn luyện thi Đại học - Cao đẳng môn Địa lí