Tuyển Tập Hồ Xuân Hương (MS 611)

Tuyển Tập Hồ Xuân Hương (MS 611)

Tuyển Tập Hồ Xuân Hương (MS 611)

Tác giả: HỒ XUÂN HƯƠNG
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 0
Coppy right

Đôi điều về nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương

Tự tình

Lấy chồng chung

Không chồng mà chửa

Mắng học trò

Đề tranh Tố nữ

Chiếc bách

Dỗ người đàn bà khóc chồng

Miếng trầu (1)

Khóc chồng làm thuốc

Bánh trôi nước

Đèo Ba Dội

Đá ông chồng bà chồng

Hỏi trăng

Động Hương Tích (1)

Chùa Quán Sứ

Kẽm trống (1)

Quán Khánh (1)

Vịnh cái quạt (1)

Đề đền Sầm Nghi Đống

Trách chiêu Hổ

Chơi Tây Hồ nhớ bạn

Sư bị ong châm

Sư hổ mang

Dệt cửi

Vô âm nữ (1)

Mắng học trò dốt

Hỏi trăng (2)

Quả mít

Vịnh cái giếng

Vịnh cái quạt (2)

Hang Thánh Hoá chùa Thầy

Khóc Tổng Cóc

Hang Các Cớ (1)

Đánh đu

Khóc ông Phủ Vĩnh Tường

Tặng Tốn Phong Tử (1)

Hoạ tốn phong nguyên vận (1)

Tốn Phong đắc mộng chí dữ ngã khan

nhân thuật ngâm, tịnh ký (1)

Ngụ ý Tốn Phong, ký nhị thủ (1)

Bạch Đằng Giang tặng biệt

Lưu biệt thời tại An Quảng,

An Hưng ngụ thứ (1)

Hoạ Sơn Phủ chi tác (1)

Thu nguyệt hữu ức Mai Sơn Phủ kí (1)

Cảm cựu kiêm trình cần

Chánh học sĩ Nguyễn Hầu (1)

Thuật ý kiêm trình hữu nhân Mai Sơn Phủ

Kể ý mình và trình bạn là Mai Sơn Phủ

Tự thán

Thệ viết hữu cảm (1)

Xuân đình lan điệu

Bài ca theo điệu xuân đình lan

Kí sơn nam thượng trấn hiệp trấn trần hầu

Dữ sơn nam thượng hiệp trấn quan trần hầu xướng hoạ (1)

Thuỷ vân hương

Về chốn nước mây

Cảm cựu tống tân xuân chi tác (1)

Xuân hương tặng hiệp quận (1)

Độ hoa phong (1)

Qua vũng Hoa Phong

Qua vũng Hoa Phong

Trạo ca thanh

Trỗi tiếng ca chèo

Trỗi tiếng ca chèo

Nhãn phóng thanh

Mắt toả sắc xanh

Mắt toả màu xanh

Hải ốc trù

Ngóng đỉnh Toan Ngoan

Chơi chợ chùa Thầy

Trống thủng

Cảnh thu

Một cảnh chùa

Chơi đền Khán Xuân

Thân phận người đàn bà

Sự hoang dâm

Tát nước

Đồng tiền hoẻn

Con ốc nhồi