Tuyển Tập Nam Cao (MS-238)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Quyển 1/4

Phần 1. SÁNG TÁC TRƯỚC CÁCH MẠNG

1. Nghèo

2. Đui mù

3. Cái chết của con mực

4. Chí Phèo

5. Cái mặt không chơi được

6. Nhỏ nhen

7. Con mèo

8. Những chuyện không muốn viết

9. Nhìn người ta sung sướng

10. Đòn chồng

11. Giăng sáng

12. Đôi móng giò

13. Trẻ con không được ăn thịt chó

14. Đón khách

15. Mua nhà

16. Quái dị

17. Từ ngày mẹ mất

18. Làm tổ

19. Thôi, đi về

20. Truyện tình

21. Mua danh

22. Một chuyện xú-vơ-nia

23. Tư cách mõ

24. Điếu văn

25. Một bữa no

26. Ở hiền

QUYỂN 2/4

27. Lão hạc

28. Rửa hờn

29. Rình trộm

30. Lang rận

31. Một đám cưới

32. Nửa đêm

33. Dì Hảo

34. Đời thừa

35. Sao lại thế này

36. Cười

37. Quên điều độ

38. Nước mắt

39. Bài học quét nhà

40. Xem bói

41. Truyện người hàng xóm

QUYỂN 3/4

42. Sống mòn (Nguồn audio: Thư viện sách nói dành cho người mù)

Phần I. Sáng độ một giờ rồi….

Phần II. San là một con nhà giàu ở nhà quê…

Phần III. Sau khi Đích đi rồi…

Phần IV. Một hôm San lẩm bẩm học,…

Phần V. Thứ thấy lòng nhẹ bỗng…

Phần VI. Oanh càng ngày càng quá quắt…

Phần VII. San vừa về đến nhà…

Phần VIII. Thứ và San cho việc ép Mô…

Phần IX. Mọi người buông bát đũa cả rồi…

Phần X. Bà cụ Hà làm cơm sang quá…

Phần XI. Bà chủ nhà tuy người chẳng đẹp đẽ gì…

Phần XII. Cái nhà lá, một hôm lại có người đến hỏi thuê…

Phần XIII. Cặp vợ chông mới…

Phần XIV. Những câu nói của Oanh về nhà trường…

Phần XV. Gửi bức thư đi cho Đích rồi…

Phần XVI. Lần thứ hai, Thứ viết thư cho Đích nói…

Phần XVII. Oanh nói về những giấc mộng của y…

Phần XVIII. Tình yêu có thể làm một tâm hồn đẹp hẳn lên…

Phần XIX. Thứ chẳng đi đâu…

Phần XX. Bảy giờ đã lâu rồi…

QUYỂN 4/4

Phần 2. SÁNG TÁC SAU CÁCH MẠNG

43. Mò sâm – banh

44. Nỗi truân chuyên của khách má hồng

45. Đường vô Nam

46. Đợi chờ

47. Ở rừng

48. Đôi mắt

49. Những bàn tay đẹp ấy

50. Trên những con đường Việt Bắc

51. Từ ngược về xuôi

52. Bốn cây số cách một căn cứ địch

53. Vui dân công

54. Trần Cừ

55. Vài nét ghi qua vùng vừa giải phóng

56. Hội nghị nói thẳng

57. Định mức

Chia sẻ bài này qua: