Văn Học Nhật Bản (MS-497)

Văn Học Nhật Bản (MS-497)

Văn Học Nhật Bản (MS-497)

Tác giả: Nhật Chiêu
Chủ đề: Văn học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2013
Coppy right

PHẦN MỘT
THỜI NARA (Thế kỉ VIII)
BÌNH MINH VÀN HỌC PHÙ TANG

Chương một: Khái quát

Chương hai: Huyền sử của dân tộc Kojiki và Nihongi

Chương ba: Thơ ca từ mọi nẻo đường đời Manyoshu (Vạn diệp tập)

PHẦN HAI
THỜI HEIAN. THỜI CỦA CÁI ĐẸP
(Thế kỉ IX - XII)

Chương một: Khái quát

Chương hai: Thơ ca Từ Cổ kim tập đến Thầm nhặt bụi trần

Chương ba: Các tác phẩm vật ngữ Từ Tiểu thư Ánh Trăng đến Tiểu thư yêu sâu bọ

Chương bốn: Genji monogatari. Thế giới của niềm bi cảm

Chương năm: Tùy bút và nhật kí Từ Sách gối đầu đến Phù du nhật kí

PHẦN BA
THỜI TRUNG ĐẠI (KAMAKURA VÀ MUROMACHI).
(Thế kỉ XIII - XV)
THỜI KHÓI LỬA.

Chương một: Khái quát

Chương hai: Thơ ca Từ Nhà trên núi đến Mây hoang dại

Chương ba: Văn xuôi cảo luận, nhật kí và tùy bút Từ Ghi chép trong lều đến Trầm tư trên cỏ

Chương bốn: Quân kí và thuyết thoại. Những chuyện kể theo tiếng đàn tì bà

Chương năm: Sân khấu Nô. Nô và Zeami

PHẦN BỐN
THỜI EDO (Thế kỉ XVII - 1868)
VĂN CHƯƠNG PHÙ THẾ

Chương một: Khái quát

Chương hai: Sân khấu Chikamatsu và những hình nhân trong cõi phù thế

Chương ba: Tiểu thuyết Saikaku và Thế gian đa tình

Chương bốn: Tiểu thuyết sau Saikaku. Vầng trăng trong mưa và Gót chân giang hồ

Chương năm: Thơ ca Bashô và Con đường sâu thẳm

Chương sáu: Thơ ca sau Bashô

Chương bảy: Senryu, thơ trào lộng

Phần phụ lục

I. Thơ trăm nhà (Hyakunin Isshu)

- Bản dịch đầy đủ 100 bài thơ

II. Truyện Genji

- Akashi (Trích đoạn Chương XIII)

III. Truyện Heike

- Nàng Ghiô (Chương VI quyển I)

- Cái chết của Tể tướng - Hòa thượng (Chương VII quyển VI)

IV. Sân khấu Nô: Sotoba Komachi

(Bản dịch toàn văn một, vở kịch Nô của Kan-ami).

V. Năm người đàn bà si tình

- Chuyện nàng Osen đa tình. (Bản dịch toàn văn một truyện ngắn của Saikaku).