Văn Học Thiếu Nhi (MS-81)

Văn Học Thiếu Nhi (MS-81)

Văn Học Thiếu Nhi (MS-81)

Chủ đề: Văn học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung Ương 3
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1996
Coppy right

Chương 1:

Bài 1: Phương pháp phân tích đánh giá tác phẩm văn học

Chương 2: 
VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM

Bài 2: Khái quát về văn học dân gian Việt Nam

Bài 3: Thần thoại, Truyền thuyết và việc giáo dục trẻ mẫu giáo

Bài 4: Truyện cổ tích và việc giáo dục trẻ mẫu giáo

Bài 5: Câu đố - ca dao – đồng dao

Chương 3: 
VĂN HỌC TRẺ EM VIỆT NAM

Bài 6: Khái niệm về văn học trẻ em Việt Nam

Bài 7: Thơ văn Bác Hồ viết cho trẻ em

Bài 8: Truyện đồng thoại

Bài 9: Tô Hoài

Bài 10: Thơ Phạm Hổ

Bài 11: Võ Quảng

Bài 12: Giới thiệu một số tác phẩm viết cho trẻ mẫu giáo của các tác giả khác

Bài 13: Thơ Trần Đăng Khoa

Chương 4: 
VĂN HỌC TRẺ EM NƯỚC NGOÀI

Bài 14: Văn học trẻ em nước ngoài

Bài 15: La Fontaine

Bài 16: Truyện cổ Grimm

Bài 17: Truyện cổ Anderxen

Bài 18: Puskin

Bài 19: Tônxtôi

Bài 20: Trucôpxki

Bài 21: Maiacôpxki