Việt Nam Văn Học Sử Yếu

Việt Nam Văn Học Sử Yếu

Việt Nam Văn Học Sử Yếu

Chủ đề: Văn học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản HỘI NHÀ VĂN
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2012
Coppy right Nhà xuất bản hội nhà văn

VIỆT NAM VĂN HỌC SỬ YẾU
(In lại theo đúng bản in lần đầu, năm 1943)

- Trích lục bản chương trình khoa Việt văn ở ban Trung học Đông Pháp và ở các lớp trên ban Trung học Pháp

- Biên tập đại ý

- Những chữ viết tắt

NĂM THỨ NHẤT
BAN TRUNG HỌC ĐÔNG PHÁP
(Lớp Nhì trong các trường Trung học Pháp)

Chương dẫn đầu

THIÊN THỨ NHẤT
VĂN CHƯƠNG BÌNH DÂN

Chương 1. Văn chương truyền khẩu; tục ngữ và ca dao; thành ngữ, phương ngôn, câu đố câu ví, v.v…

THIÊN THỨ HAI
ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC TÀU

Chương 2. Văn chương cổ điển. Những điều giản yếu về các sách giáo khoa cũ để học chữ nho (thứ nhất là cuốn Tam tự kinh)

Chương 3. Công dụng của văn học Tàu. Xét qua bộ Tứ thư (thứ nhất là cuốn Luận ngữ và cuốn Mạnh Tử)

Chương 4. Những điều giản yếu về Kinh Thi, tập ca dao cổ của người Tàu.

Chương 5. Học sinh người Nam sang du học ở Tàu

Chương 6. Sự truyền bá Phật giáo và Đạo giáo

THIÊN THỨ BA
CÁC CHẾ ĐỘ VỀ VIỆC HỌC VIỆC THI

Chương 7. Việc dùng chữ nho làm quốc gia văn tlự. Cách tổ chức việc học.

Chương 8. Nhà nho, khoa cử, lịch sử khoa cử ở nước Nam

Chương9. Các lối văn cử nghiệp viết bằng chữ nho: kinh nghĩa, văn sách, chiếu, biểu, v.v…

Chương 10. Vua Lê Thánh Tôn và Hội Tao đàn

THIÊN THỨ TƯ
CÁC THỂ VĂN

Chương 11. Chữ nôm

Chương12. Hàn Thuyên và các nhà mô phỏng ông

Chương 13. Các thể văn của Tàu và của ta. Thi pháp của Tàu và âm luật của ta.

Chương 14. Phép đối và thể phú trong văn Tàu và văn ta: phú, văn tế

Chương 15. Các thể văn riêng của ta: Truyện, ngâm, hát nói

Chương 16. Ca Huế và hát bội

Chương 17. Tính cách chính của các tác phẩm về văn chương: các điển cố

THIÊN THỨ NĂM
ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC PHÁP

Chương18. Các giáo sĩ. Cố Alexandre de Rhodes. Việc sáng tác chữ quốc ngữ

THIÊN THỨ SÁU
VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ VĂN TỰ

Chương 19. Những sự khác nhau về thổ âm trong tiếng Việt Nam (tiếng Bắc và tiếng Nam)

NĂM THỨ NHÌ 
BAN TRUNG HỌC ĐÔNG PHÁP
(Lớp Nh
ất trong các trường Trung học Pháp)

Chương dẫn đầu

THIÊN THỨ NHẤT
ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN CHƯƠNG TÀU

Chương 1. Tính cách phổ thông của văn chương Tàu và văn chương Việt Nam

Chương 2. Các văn sĩ và thi sĩ Tàu đã có ảnh hướng lớn nhất đến văn chương Việt Nam: Khuất Nguyên, Đào Tiềm, Lý Bạch

Chương 3. Các văn sĩ và thi sĩ tàu đã có ảnh hưởng lớn nhất đến văn chương Việt Nam: Hàn Dữ, Tô Đông Pha

THIÊN THỨ HAI
THỜI KỲ LÝ, TRẦN (THẾ KỶ XI ĐẾN XIV)

Chương 4. Các nhà viết thơ văn chữ nho trong hai triều Lý, Trần

THIÊN THỨ BA
THỜI KỲ LÊ, MẠC (THẾ KỶ XV VÀ XVI)

Chương 5. Các nhà viết thơ văn chữ nho trong triều Hậu Lê (phụ nhà Mạc)

Chương 6. Nguyễn Trãi. Tác phẩm viết bằng Hán văn và Việt văn của ông

Chương 7. Các bộ Nam Sử đầu tiên. Bộ Đại Việt sử ký (cùng học với cuốn Việt sử ca)

Chương 8. Các tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Nam. Thơ đời Hồng Đức (thế kỷ thứ XV). Thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm tức Trạng Trình

THIÊN THỨ TƯ
THỜI KỲ NAM BẮC PHÂN TRANH
(Thế Kỷ XVII và XVIII)

Chương 9. Hán văn trong thời kỳ Lê trung hưng

Chương 10. Việt văn trong thời kỳ Lê trung hưng

Chương 11. Thời kỳ mạt. Nguyễn sơ. Những tác phẩm đặc biệt của thời kỳ ấy: Sách Tang thương ngẫu lục và sách Vũ trung tuỳ bút

Chương 12. Người Âu châu đến nước Nam. Các nhà buôn và các giáo sĩ ảnh hướng của Giám mục Bá Đa Lộc. Sự bành trướng của chữ quốc ngữ. Sự phát đạt của nghề in

THIÊN THỨ NĂM
THỜI KỲ CẬN KIM
(Nguyễn triều – Thế kỷ thứ XIX)

Chương 13. Các vua triều Nguyễn. Chánh sách. Học qui. Các đời Minh Mệnh.Thiệu trị và tự đức

Chương 14. Việc mưu đồ canh tân. Nguyễn Trường Tộ và chương trình cải cách của ông.

Chương 15. Văn chương triều Nguyễn

Chương 16. Các bộ sử ký, địa chí: Việt sử cương mục. Đại Nam nhất thống chí. Lịch sử Bản triều: Thực lục và Liệt truyện

Chương 17. Các sách về loại tham khảo. Bộ Lịch triều hiến chương (một bộ bách khoa toàn thư về nước Nam thời cổ)

Chương 18. Truyện Kim Vân Kiều của Nguyễn Du

Chương 19. Các truyện nôm khác: Lục Vân Tiên,Bích Câu kỳ ngộ,Nhị độ Mai, Phan Trần.

Chương 20. Các nhà viết văn nôm về thế kỷ thứ XIX

NĂM THỨ BA 
BAN TRUNG HỌC ĐÔNG PHÁP
(Lớp Tri
ếhọc và lớp Toán pháp)

Chương 1. Ảnh hưởng của nền văn mới nước Tàu (Lương Khải Siêu) và nền Pháp học đối với phương và ngôn ngữ người Nam

Chương 2. Tiếng Việt Nam và các danh từ mới mượn của Tàu và của Nhật

Chương 3. Sự thành lập một nền quốc văn mới

Chương 4. Văn xuôi mới. Nguyễn Văn Vĩnh và các bản dịch của ông. Ông Phạm Quỳnh và phái Nam phong

Chương 5. Sự biến hoá các thể văn: Kịch,- Phê bình,- Văn xuôi,- Văn dịch,- Văn viết báo.

Chương 6. Xét về mấy thi sĩ hiện đại và các tác phẩm của những nhà ấy: âm luật, đề mục và thi hứng của những nhà ấy

Chương 7. Các văn gia hiện đại. Các khuynh hướng phổ thông của tư tưởng. Phái Tựlựcvăn đoàn