360 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 6 (MS-633)

360 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 6 (MS-633)

360 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 6 (MS-633)

Chủ đề: Vật lý
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2013
Coppy right

Chương 1. CƠ HỌC

Phần 1. Các phép đo trong cơ học - đo độ dài thể tích - khối lượng

Phần 2. Lực - hai lực cân bằng - tác dụng lực trọng lực - lực đàn hồi

Phần 3. Trọng lượng - khối lượng - trọng lượng riêng – khối lượng riêng

Phần 4. Máy cơ đơn giản: mặt phẳng nghiêng - đòn bẩy - ròng rọc

Chương 2. NHIỆT HỌC

Phần 1. Sự nở vì nhiệt của các chất rắn - lỏng - khí và ứng dụng - nhiệt kế

Phần 2. Sự nóng chảy và đông đặc

Phần 3. Sự bay hơi và ngưng tự

Phần 4. Sự sôi