Vật Lý 11

Vật Lý 11

Vật Lý 11

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Vật lý
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right

Phần một. VẬT LÍ PHÂN TỬ VÀ NHIỆT HỌC      

Chương I – CHẤT RẮN 

Bài 1. Chất kết tinh và chất vô định hình      

Bài 2. Mạng tinh thể       

Bài 3. 4. Biến dạng của vật rắn

Bài 5. Sự nở vì nhiệt của vật rắn        

Chương II – CHẤT LỎNG       

Bài 6. Đặc điểm của chất lỏng  

Bài 7. Hiện tượng căng mặt ngoài. Sự dính ướt     

Bài 8. Hiện tượng mao dẫn       

Phần hai - ĐIỆN HỌC    

Chương IV – TĨNH ĐIỆN HỌC

Bài 12. Điện tích. Định luật bảo toàn điện tích        

Bài 13. Định luật Culông

Bài 14. Thuyết điện tử    

Bài 15. 16. Điện trường  

Bài 17. 18. Công của lực điện trường. Điện thế. Hiệu điện thế.

Bài 19. Vật dẫn và điện môi trong điện trường       

Bài 20. Tụ điện     

Bài 22. Ghép các tụ điện. năng lượng điện trường 

Chương V – NHỮNG ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI         

Bài 23. Dòng điện không đổi     

Bài 24. Định luật Ôm cho đoạn mạch – Điện trở     

Bài 25. Sự phụ thuộc điện trở vật dẫn vào nhiệt độ. Hiện tượng siêu

Bài 26. Đoạn mạch nối tiếp và song song     

Bài 27. Điện trở phụ trong các dụng cụ đo điện      

Bài 28. Nguồn điện. suất điện động của nguồn điện

Bài 29. Nguồn điện hóa học      

Bài 30. Công và công suất của dòng điện. định luật Jun – Lenxơ

Bài 31. Công suất của máy thu điện   

Bài 32. Định luật Ôm cho toàn mạch   

Bài 33. 34. Định luật Ôm cho các loại đoạn mạch

Bài 35. Mắc nguồn điện thành bộ        

Chương VI – DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

Bài 36. Dòng điện trong kim loại         

Bài 37. Dòng nhiệt điện   

Bài 38. 39. Dòng điện trong chất điện phân  

Bài 40. Dòng điện trong chất khí        

Bài 41. Sự phóng điện trong khí kém. Tia catôt      

Bài 42. Các dạng phóng điện trong không khí ở điều kiện thường

Bài 43. Dòng điện trong chân không   

Bài 44. Dòng điện trong bán dẫn        

Bài 45. Dụng cụ bán dẫn

Chương VII – TỪ TRƯỜNG   

Bài 46. Từ trường 

Bài 47. Đường cảm ứng từ      

Bài 48. 49. Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện. Cảm ứng từ

Bài 50. 51. Từ trường của dòng điện trong các mạch có dạng khác nhau.              

Bài 52. Tương tác giữa hai dây dẫn song song mang dòng điện. định nghĩa đơn vị cường độ dòng điện    

Bài 53. Lực từ tác dụng lên một khung dây mang dòng điện      

Bài 54. Lực Lorenxơ       

Bài 55. Một vài ứng dụng của lực từ  

Chương VII – CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ   

Bài 56 – 57. Khái niệm từ thông. Hiện tượng cảm ứng điện từ   

Bài 58. Suất điện động cảm ứng        

Bài 59. Hiện tượng cảm ứng điện tử trong trường hợp đơn giản

Bài 60. Dòng điện Phucô

Bài 61. Hiện tượng tự cảm       

Bài 62. Từ tính của các chất    

CÁC BÀI THỰC HÀNH  

Bài 1. Vẽ đường đặc trưng Vôn – ampe của bóng đèn dây tóc   

Bài 2. Do điện trở

Bài 3. Xác định suất điện động và điện trở trong của nguồn điện

Bài 4. Đóng, ngắt mạch tự động bằng rơle điện tử. 

Bài 5. Xác định thành phần nằm ngang của cảm ứng từ của từ trường Trái Đất.