Chính Sách Xã Hội (MS 746)

 Chính Sách Xã Hội (MS 746)

Chính Sách Xã Hội (MS 746)

Chủ đề: Xã hội học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2007
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Thuật ngữ chính sách xã hội (social policy) - thuật ngữ khoa học mới ở Việt Nam   

2. Chính sách xã hội là ngành khoa học trẻ

3. Chính sách xã hội là một trong những chính sách cơ bản của nhà nước, do nhà nước, mà nguyên tắc cao nhất của nó là công bằng xã hội 

PHẦN NỘI DUNG

Phần 1: SỰ HÌNH THÀNH CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, VỊ TRÍ, Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU BỘ MÔN KHOA HỌC NÀY

Phần 2: CHÍNH SÁCH XÃ HỘI LÀ GÌ, CHỨC NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Phần 3: MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

Phần 4: CƠ CẤU VÀ HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

Phần 5: CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI 

Phần 4: CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÀ PHÁP LUẬT